Hà Nội - Đơn vị đầu tiên triển khai quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử

Hà Nội là đơn vị đầu tiên triển khai công tác quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử với việc xây dựng dữ liệu của trên 16.500 hộ kinh doanh và hơn 80.600 cá nhân tiền lương, tiền công bán hàng trên các sàn Shopee, Tiki, Lazada.

Với mục tiêu, quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn TP Hà Nội hiệu lực, hiệu quả và trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, TP Hà Nội là đơn vị đi đầu trong triển khai thực hiện đề án số 06, làm cơ sở định danh cá nhân và đồng bộ thông tin dữ liệu cá nhân. Theo đó, đến thời điểm này, Hà Nội đã và đang thực hiện triển khai Đề án 06. 

Theo đó, Cục thuế Hà Nội đã đồng bộ được dữ liệu căn cước công dân và mã số thuế cá nhân đạt tỷ lệ khớp đúng với dữ liệu của Bộ Công an xấp xỉ 93%. Với việc đồng bộ dữ liệu này, từ việc không xác định được các đối tượng kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan thuế đã xây dựng được kho dữ liệu quan trọng, làm cơ sở cho công tác quản lý thuế, tránh thất thu trong lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này.

Đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng được cơ sở dữ liệu của hơn 320 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử; 54 doanh nghiệp là sàn thương mại điện tử lưu trú và khoảng 21.500 doanh nghiệp khác. Cùng với đó là trên 16.500 hộ kinh doanh và hơn 80.600 cá nhân tiền lương, tiền công bán hàng trên các sàn Shopee, Tiki, Lazada, thu thập khoảng 110.000 tài khoản ngân hàng, định danh hơn 591.200 shop.

Có thể khẳng định, Cục Thuế Hà Nội là đơn vị đầu tiên khớp nối thông tin giữa căn cước công dân gắn với mã số thuế và đã xây dựng được cơ sở dữ liệu thông tin về số tài khoản ngân hàng, doanh thu, mức thuế, dòng tiền của các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Đây là cơ sở quan trọng để đấu tranh với các trường hợp cố tình chây ỳ, trốn thuế.

Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra chuyên đề thương mại điện tử năm 2024 đối với tổng số 2.342 tổ chức, cá nhân. Kết quả bước đầu, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện rà soát và ra quyết định, thông báo theo quy trình kiểm tra là 1.749 tổ chức, cá nhân; xử lý đối với 921 tổ chức, cá nhân, tăng thu 104 tỷ đồng, giảm khấu trừ 43 tỷ đồng, giảm lỗ 59 tỷ đồng.

Để ngày càng hoàn thiện số hóa công tác quản lý thuế, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, xây dựng trang cơ sở dữ liệu thương mại điện tử nhằm khai thác thông tin định danh của người nộp thuế, cũng như đẩy mạnh các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ điện tử, kê khai, nộp thuế điện tử, hướng tới mở các cơ quan thuế quản lý thuế ảo, phòng hỗ trợ thuế ảo trên các sàn TMĐT để hỗ trợ tối đa theo phương thức điện tử, bao phủ đến từng người nộp thuế.

Trước mắt, Cục Thuế triển khai thí điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Từ đó, tiến tới xây dựng đề án cấp thành phố về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên toàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, việc thực hiện Đề án số 06 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đạt 99,88% tỷ lệ khớp nối dữ liệu với Bộ Công an.

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Đây là Đề án quan trọng, là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Việc khai thác, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030.

Mục tiêu tổng quát của Đề án 06/CP là để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Thuỳ Dương