• Khuyến công Đồng Nai: Khẳng định vai trò trong phát triển công nghiệp nông thôn

  Khuyến công Đồng Nai: Khẳng định vai trò trong phát triển công nghiệp nông thôn

  Những năm qua, công tác khuyến công tỉnh Đồng Nai đã khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động tại các địa phương trong tỉnh.

 • Quảng Nam: Chế biến thực phẩm an toàn nhờ nguồn vốn khuyến công quốc gia

  Quảng Nam: Chế biến thực phẩm an toàn nhờ nguồn vốn khuyến công quốc gia

  Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam đã triển khai đề án nhóm “Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” cho 03 đơn vị thụ hưởng.

 • Khuyến công Khánh Hòa: Hướng mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch đề ra

  Khuyến công Khánh Hòa: Hướng mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch đề ra

  Với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Khánh Hòa đã chủ động và linh hoạt triển khai nhiều giải pháp.

 • Cần Thơ: 4 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

  Cần Thơ: 4 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

  Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số về việc ban hành Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 • Khuyến công Bắc Kạn: Phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình, đề án

  Khuyến công Bắc Kạn: Phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình, đề án

  Thời gian qua, các chương trình hoạt động khuyến công của tỉnh Bắc Kạn đã tập trung ưu tiên hỗ trợ sản xuất sản phẩm mà tỉnh có lợi thế về vùng nguyên liệu, như chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, kịp thời động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

 • Bình Thuận: Tăng cường thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh

  Bình Thuận: Tăng cường thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh

  Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành công văn số 2279/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau.

 • Khuyến công Lạng Sơn: Thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn

  Khuyến công Lạng Sơn: Thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn

  Từ nguồn vốn được hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn, hộ sản xuất của ông Dương Quang Tiệp đã mạnh dạn đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị nhằm từng bước nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm.

 • Khuyến công Sóc Trăng: Tiếp tục phát huy hiệu quả đề án nhóm

  Khuyến công Sóc Trăng: Tiếp tục phát huy hiệu quả đề án nhóm

  Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 55 cơ sở sản xuất bánh Pía với tổng công suất ước tính trên 40.000 tấn/năm, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động nông thôn, trong đó có khoảng 22 cơ sở sản xuất với quy mô lớn, công suất khoảng 3.500 tấn/năm. Việc thị trường ngày càng được mở rộng, sản phẩm bánh Pía ngày càng đa dạng, yêu cầu khách hàng ngày càng cao.

 • Khuyến công Thanh Hóa: Khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn

  Khuyến công Thanh Hóa: Khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn

  Những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa (Trung tâm) đã nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN nông thôn); đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, giới thiệu quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm CN-TTCN đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

 • Bắc Giang: Sử dụng linh hoạt, hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công

  Bắc Giang: Sử dụng linh hoạt, hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công

  Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nguồn kinh phí cho các hoạt động Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thực tế năm 2021 giảm hơn so với kinh phí được phê duyệt nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Do đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bắc Giang (Trung tâm) đã chủ động triển khai và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí, đảm bảo thực hiện tốt 100% đề án và nhiệm vụ được giao.

 • Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động khuyến công

  Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động khuyến công

  Định hướng hoạt động khuyến công trong thời gian tới của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai là tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động khuyến công, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung chương trình hoạt động khuyến công, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh.

 • Hậu Giang: Tập trung hỗ trợ các đề án trọng tâm, trọng điểm

  Hậu Giang: Tập trung hỗ trợ các đề án trọng tâm, trọng điểm

  Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có bước phát triển khá, thu hút được được nhiều thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT), tạo được việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang.