• Huy động nguồn lực phát triển kinh tế khu vực biên giới

  Huy động nguồn lực phát triển kinh tế khu vực biên giới

  Việc phát triển kinh tế, thương mại, an sinh xã hội trên khu vực này rất quan trọng và cần thiết nhằm phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

 • Du lịch tâm linh thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

  Du lịch tâm linh thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

  Du lịch tâm linh là hình thức du lịch dựa trên cơ sở khám phá văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh vừa có mục đích đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người.

 • Cánh cửa mới cho nông sản địa phương ra thị trường quốc tế

  Cánh cửa mới cho nông sản địa phương ra thị trường quốc tế

  Sở giao dịch hàng hóa hội tụ những phương thức giao dịch mà bên bán, bên mua được tổ chức trung gian cung cấp thông tin ngang nhau, đủ để ra những quyết định cần thiết; tạo ra bước tiến lớn khi cho phép hàng hóa Việt Nam được giao dịch quốc tế; giúp người nông dân có công cụ phòng tránh rủi ro, mở cánh cửa mới cho nông sản ra thị trường quốc tế.

 • Nhiều dư địa, tiềm năng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

  Nhiều dư địa, tiềm năng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

  Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có nhiều chuyển biến tích cực về chất và lượng; cơ bản khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của một trong những thành phần kinh tế nền tảng trong nền kinh tế quốc dân.

 • Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia phát triển kinh tế và công tác xã hội

  Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia phát triển kinh tế và công tác xã hội

  Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã không ngừng phát huy "Tứ ân hiếu nghĩa" để gây dựng thêm những con người đầy lòng nhân ái với tinh thần trách nhiệm cao, trong phát triển kinh tế và công tác xã hội, hòa nhập cùng với dòng chảy của công cuộc Đổi mới, hội nhập, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước.

 • Triết lý Phật giáo tạo lợi thế cạnh tranh

  Triết lý Phật giáo tạo lợi thế cạnh tranh

  Đức tin nhân bản Phật giáo có sức lan tỏa trong mọi Phật tử, điều chỉnh các hành vi kinh doanh, nhưng đồng thời cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong xu thế con người ngày càng quan tâm đến sự phát triển cân bằng và bền vững.

 • Hỗ trợ phát triển kinh tế trong cộng đồng tôn giáo người Chăm

  Hỗ trợ phát triển kinh tế trong cộng đồng tôn giáo người Chăm

  Thời gian tới, Ninh Thuận chú trọng đến nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu trái cây đặc sản, các nghề thủ công truyền thống phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương nhằm giúp đồng bào Chăm, nhất là cộng đồng tôn giáo Islam, Bàni, Bàlamôn… có việc làm thường xuyên, tăng thu nhập.

 • Cân bằng lợi ích khi bảo vệ doanh nghiệp trong nước

  Cân bằng lợi ích khi bảo vệ doanh nghiệp trong nước

  Vấn đề cân bằng thị trường theo hướng bảo vệ lợi ích của 3 chủ thể gồm nhà xuất khẩu nước ngoài, nhà sản xuất trong nước và người tiêu dùng luôn được cơ quan quản lý quan tâm hàng đầu khi sử dụng công cụ PVTM.

 • Hợp tác đa phương làm sâu sắc thêm quan hệ song phương

  Hợp tác đa phương làm sâu sắc thêm quan hệ song phương

  Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản đều có đặc điểm chung: Bắt đầu từ FTA đa phương Asean +1, và phát triển thành các FTA song phương. Sự bổ xung FTA song phương và đa phương giúp quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

 • Bảo vệ lợi ích quốc gia khi thực hiện hiệp định RCEP

  Bảo vệ lợi ích quốc gia khi thực hiện hiệp định RCEP

  Trước khi có RCEP, Việt Nam đã tham gia cùng các nước ASEAN để mở cửa thị trường với các nước tham gia RCEP như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Niu Di-lân thông qua Hiệp định thương mại tự do ASEAN +1.

 • Vang danh trên thị trường thế giới nhờ sản phẩm hữu cơ

  Vang danh trên thị trường thế giới nhờ sản phẩm hữu cơ

  Cho đến nay, thông tin về sản phẩm hữu cơ Việt Nam đã vang danh trên thị trường thế giới; mở ra triển vọng tốt đẹp trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

 • Bảo vệ thị trường cạnh tranh từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam

  Bảo vệ thị trường cạnh tranh từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam

  Kể từ khi Luật Cạnh tranh năm 2018 có hiệu lực, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 125 hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, với 258 doanh nghiệp là chủ thể của các thương vụ tập trung kinh tế.