Khuyến công Hà Nội: “Đòn bẩy” khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Hơn 10 năm (từ 2012- 2023) tổ chức triển khai thực hiện công tác khuyến công, Sở Công Thương Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Với nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện công tác khuyến công hơn 10 năm qua, hoạt động khuyến công Hà Nội đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng, tác động tích cực đến việc phát triển của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói riêng và ngành công nghiệp nói chung.

Nguồn lực khuyến công tác động tích cực tới đơn vị

Hơn 10 năm (từ 2012- 2023) tổ chức triển khai thực hiện công tác khuyến công, Sở Công Thương Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, đã tổ chức 625 lớp truyền nghề, nâng cao tay nghề cho gần 22.000 lao động nông thôn, 16 lớp truyền nghề, nhân cấy nghề cho 800 lao động tại các tỉnh miền núi phía Bắc; xây dựng mô hình trình diễn, đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng máy móc tiên tiến, hiện đại vào sản xuất cho 120 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT);  hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho 260 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp; tổ chức 157 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp, thiết kế mẫu, xuất nhập khẩu, quản trị bán hàng, quản trị tài chính... cho trên 17.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn tổ chức 21 hội chợ, 5 triển lãm ngành hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm CNNT với trên 7.300 gian hàng của hơn 3.000 lượt cơ sở, doanh nghiệp; hỗ trợ hơn 300 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm trong nước với trên 600 gian hàng; tổ chức 5 kỳ bình chọn và công nhận 268 sản phẩm CNNT tiêu biểu. Đồng thời, hỗ trợ trên 200 lượt doanh nghiệp, cơ  sở sản xuất kinh doanh thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm mới; xây dựng và phát sóng 80 chương trình truyền hình; hơn 500 bản tin, bài viết, ấn phẩm khuyến công; xây dựng, duy trì 01 trang thông tin điện tử về khuyến công….

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội tham quan sản phẩm gốm sứ tại làng nghề Bát tràng

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội tham quan sản phẩm gốm sứ tại làng nghề Bát tràng

Đánh giá về kết quả hoạt động khuyến công, ông Nguyễn Đình Thắng – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: “Qua hoạt động khuyến công với một phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đã khuyến khích nhiều doanh nghiệp, cơ sở CNNT mạnh dạn đầu tư kinh phí để thực hiện các nội dung nhằm đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Từ những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện công tác khuyến công hơn 10 năm qua, khuyến công Hà Nội phấn đấu năm 2024, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ hồi phục và tăng trưởng 6-8%/năm; tạo ra 650-800 mẫu thiết kế mới phục vụ thị trường trong và ngoài nước; hỗ trợ 600-650 lượt doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế; hỗ trợ 10-15 cơ sở đầu tư thiết bị mới tiên tiến hiện đại vào sản xuất; khoảng 2.000 - 2.500 học viên là lãnh đạo, quản lý của cơ sở công nghiệp nông thôn được nâng cao năng lực quản lý.

5 kinh nghiệm từ thực tiễn

Theo ôngNguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, trong quá trình triển khai thực hiện công tác khuyến công, Hà Nội đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tiễn như:

Một là, việc xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ chương trình khuyến công phải được phân công, phân cấp cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện hoạt động khuyến công. Sở Công Thương là cơ quan giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khuyến công; Trung tâm Khuyến công là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công. Bên cạnh đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức dịch vụ khuyến công như các hiệp hội ngành nghề để triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công.

Hai là, thực hiện lồng ghép và các nội dung của các đề án, chương trình, kế hoạch hiện có, như: Phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch, Chương trình mỗi xã một sản phẩm...

Ba là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể xã hội trong chỉ đạo, điều hành phối hợp, triển khai các hoạt động khuyến công. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai hoạt động khuyến công; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và Thành phố.

khuyến công

Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội tham quan tại Hội chợ triển lãm Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – Hà Nội, năm 2024

Bốn là, hàng năm ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình khuyến công bám sát nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn và khả năng cân đối ngân sách. Chủ động đề xuất, tham mưu điều chỉnh Kế hoạch khuyến công giai đoạn, hàng năm phù hợp với chính sách liên quan và tình hình thực tế theo đúng quy định, nâng cao hiệu quả Chương trình; Tập trung ưu tiên các nội dung mới có sức lan tỏa, tác động lớn đến phát triển CNNT. Thường xuyên rà soát, xây dựng, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các cơ chế, chính sách của Thành phố trong lĩnh vực khuyến công; việc lựa chọn doanh nghiệp, cơ sở thụ hưởng đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo sự gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

Năm là, đa dạng hóa các hình thức thông tin truyền thông để các cơ sở công nghiệp nông thôn nắm bắt và chủ động tham gia Chương trình. Tăng cường ứng dụng dựa trên các nền di động, công nghệ thông tin thông minh, thương mại điện tử trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Tăng cường công tác phối hợp với Cục Công Thương địa phương, các Cục vụ - Bộ Công Thương, các Sở Công thương các tỉnh, thành phố, các sở ngành TP. Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn để triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công.

Bảo Khánh