Long An: Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Khu đô thị thị trấn Cần Giuộc - phía Bắc

Tỉnh Long An được chấp thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng 73,42 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị thị trấn Cần Giuộc - phía Bắc trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Tại Công văn số 392/TTg-NN ngày 11/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 73,42 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị thị trấn Cần Giuộc - phía Bắc trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Long An
Dự án Khu đô thị thị trấn Cần Giuộc - phía Bắc thực hiện trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo, tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan. Bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thẩm định, kết quả thẩm định, sự đầy đủ, chính xác của các hồ sơ, tài liệu kèm theo và nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Khu đô thị thị trấn Cần Giuộc - phía Bắc trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bảo đảm theo đúng quy định; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Ngày 28/5/2024, Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện, UBND xã, thị trấn tổ chức cuộc họp nghe báo cáo Đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉ lệ 1/10.000.

Đồ án xác định 3 vùng phát triển gồm vùng phát triển đô thị, vùng phát triển công nghiệp, nông nghiệp. Trong đó, phát triển đô thị thì ngoài thị trấn Cần Giuộc sẽ định hướng giãn nở về phía Đông theo hướng Bắc - Nam và đường tỉnh 826C, 826D. Phát triển công nghiệp dọc theo ranh giới phía Nam và Đông Nam, tạo nên vành đai phát triển công nghiệp và cảng ven sông Soài Rạp. Nông nghiệp phát triển trên cơ sở các tuyến sông chính, vùng nông nghiệp công nghệ cao; vừa hình thành các mảng xanh đô thị, vừa khai thác du lịch.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu những ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn chỉnh đồ án. Đồng thời lưu ý, Đồ án phải phù hợp với định hướng phân vùng quy hoạch theo quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Định hướng quy hoạch phải phát huy lợi thế so sánh vị trí địa lý của huyện Cần Giuộc tiếp giáp TP. Hồ Chí Minh và các huyện trọng điểm của tỉnh Long An. Cập nhật quy hoạch tiếp nhận dự án, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Trung ương, tỉnh qua huyện Cần Giuộc và cập nhật các công trình theo định hướng của lãnh đạo huyện.

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đồ án để trình HĐND huyện thông qua; nghiên cứu, đề xuất các khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng theo các giai đoạn quy hoạch...

Thanh Hà