“Mái ấm Công đoàn” - Thương hiệu của Công đoàn TKV

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức hội nghị tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); 15 năm Chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn (2007 - 2022).
le thanh xuan
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân 

Báo cáo tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (Tháng 7) do Công đoàn TKV phát động được các cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội quan tâm, tạo điều kiện; triển khai thực hiện của công đoàn các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.

Các hoạt động đều hướng vào nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, thiết thực như: tích cực thi đua lao động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốt công tác ATVSLĐ; đảm nhận các công trình việc khó, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động; tăng cường kiểm tra giám sát công tác ATVSLĐ và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

Kết quả trong tháng thi đua số người bị TNLĐ nặng giảm 37% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2022 (6 tháng đầu năm 2022 có 188 người bị TNLĐ nặng, bình quân 31,3 người/tháng). Đặc biệt trong tháng thi đua đã không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” giai đoạn 2007 – 2022 khẳng định đây là một họat động thiết thực, chính sách phúc lợi đậm chất nhân văn, lan tỏa; được các cấp ủy đảng chỉ đạo, cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện; người lao động TKV tham gia, hưởng ứng và trở thành thương hiệu của Công đoàn TKV.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” Công đoàn TKV đã xây mới, sửa nhà ở cho 1.624 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ gần 70 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều đơn vị đã vận dụng sử dụng nguồn tài chính hợp pháp, ngày công lao động, sự ủng hộ của cơ quan chuyên môn để tổng hợp, sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn bất cập và hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện chương trình trong 15 năm và thời gian gần đây. Đồng thời triển khai những nội dung nhiệm vụ, các giải pháp chương trình thời gian còn lại năm 2022 và các năm tiếp theo sau khi đã có những đánh giá, rút kinh nghiệm trong 15 năm qua.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham luận tại hội nghị đã báo cáo kết quả triển khai Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ; chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn, những mô hình, giải pháp, cách làm mới thực hiện hiệu quả đã triển khai, đồng thời đề xuất, kiến nghị để thời gian tới thực hiện tốt hơn các hoạt động Tháng thi đua cao điểm cũng như Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”.

Tại hội nghị Công đoàn TKV đã công bố các quyết định khen thưởng theo các nội dung cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện Chương trình Mái ấm công đoàn giai đoạn 2007 - 2022 với tổng số tiền 704 triệu đồng; triển khai các nội dung về công tác thi đua khen thưởng và dân chủ ở cơ sở thời gian tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TKV đã ghi nhận biểu dương công đoàn các đơn vị đã sáng tạo, linh hoạt, đồng hành cùng chuyên môn trong phối hợp triển khai thực hiện tốt 02 chuyên đề quan trọng trong hoạt động của Công đoàn TKV; việc thực hiện tốt mục tiêu công tác an toàn, vệ sinh lao động cũng như chăm lo tốt cho người lao động, đặc biệt Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị các đơn vị và toàn Tập đoàn.

Thời gian tới đồng chí Chủ tịch đề nghị công đoàn các đơn vị phối hợp cùng cơ quan chuyên môn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, tiếp tục phát huy kết quả, sự sáng tạo của người lao động đã đạt được trong thời gian vừa qua; chủ động, đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, hàm lượng tham gia của tổ chức công đoàn; giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho ngươi lao động khi bị tai nạn lao động; xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền về tháng thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nòng cốt của mạng lưới An toàn vệ sinh viên; sử dụng nguồn lực tài chính công đoàn hiệu quả trong công tác an toàn.

Về Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”, đề nghị công đoàn các đơn vị tiếp tục khảo sát; xác định đối tượng, mục tiêu xóa nhà khó khăn cũng như việc chuẩn hóa, điều chỉnh tiêu chí, mức hỗ trợ phù hợp với thực tế hiện nay; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn các đơn vị được phân công thực hiện. Để Chương trình đạt kết quả tốt đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt 2 chuyên đề cũng như hoạt động công đoàn TKV nói chung.

 

PV