Thuốc lá Thăng Long: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân

Với truyền thống luôn đặt người lao động vào vị trí thiết yếu trong sự phát triển của doanh nghiệp, Công đoàn Thuốc lá Thăng Long năm 2022 đã có một Tháng Công nhân với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, để chia sẻ, động viên, cổ vũ, khích lệ tất cả người lao động trong Công ty.

Công đoàn Thuốc lá Thăng Long cho biết căn cứ tình hình thực tế của các phòng ban, dây truyền sản xuất để tập trung triển khai các hoạt động trọng tâm Tháng công nhân thiết thực hiệu quả.

Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt động của các cấp công đoàn nhân tháng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022; Tập trung lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; Tập trung nguồn lực chăm lo lợi ích cho người lao động;

Rà soát thỏa ước lao động tập thể, chủ động lựa chọn nội dung thương lượng và tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động.

Thăm hỏi tặng quà
Công Đoàn Công ty thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực luôn được Công đoàn Công ty quan tâm nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của Người lao động Công ty nói riêng và của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hưởng ứng “Tháng công nhân” đã được Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long quan tâm, tổ chức các hoạt động như công tác phát thanh về Luật lao động năm 2019, Luật ATVSLĐ nhằm tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ, lợi ích chính đáng cho người lao động.

ên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới Người lao động với các khẩu hiệu như “Tinh thần Quốc tế 1/5 bất diệt”, treo băng rôn Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 được Công ty trú trọng triển khai.

tặng quà cho người lao động

Công đoàn Công ty  thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng Công nhận
Công đoàn Công ty thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 như tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19” do Tổng Liên đoàn LĐVN phát động, sự kiện này đã có 41 sáng kiến của CBCNV Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Cùng trong chuỗi hoạt động của Tháng công nhân thì hoạt động Giáo dục truyền thống được Đảng bộ Công ty tổ chức hàng năm, nhằm khơi dậy truyền thống  uống nước nhớ nguồn  đoàn kết, sáng tạo, đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là phục hồi và phát triển triển sản xuất trong tình hình đại dịch Covid 19 vừa qua.

chương trình Giáo dục truyền thống tại khu di tích Tàu không số Vịnh Vũng Rô – Một địa danh gắn liền với chiến công huyền thoại của những Con Tàu Không Số
Chương trình Giáo dục truyền thống tại khu di tích Tàu không số Vịnh Vũng Rô - Một địa danh gắn liền với chiến công huyền thoại của những con Tàu Không Số cho CBCNV tiêu biểu

Đặc biệt, Tháng Công nhân Công đoàn Công ty đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, gắn liền với các hoạt động về Tháng An toàn, vệ sinh lao động, góp phần phát huy vai trò của công nhân với truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, củng cố vững chắc thương hiệu Thăng Long, tiếp tục đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Thanh Tú