Triển khai Đề án xây dựng sàn thương mại điện tử hợp nhất 63 tỉnh, thành

Thực hiện quyết định 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số được giao nhiệm vụ triển khai Đề án xây dựng sàn thương mại điện tử hợp nhất 63 tỉnh, thành.

Hiện nay, thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử của các địa phương còn nhiều hạn chế, hoạt động kém hiệu quả. Chính vì thế đặt ra bài toán làm thế nào để các sàn địa phương có thể phát triển tốt, vừa đảm bảo tính chất vùng miền, vừa tận dụng được các nền tảng thương mại điện tử chiếm thị phần lớn.

Do vậy, Đề án Xây dựng sàn thương mại điện tử hợp nhất 63 tỉnh, thành sẽ liên kết, kết nối các sàn thương mại điện tử địa phương với nhau và với các sàn thương mại điện tử phổ biến tạo nên một môi trường kết nối giao thương đa chiều hiệu quả.

Trong bối cảnh này, nhằm phục vụ cho nhu cầu thúc đẩy giao dịch, mua sắm hàng hóa qua kênh thương mại điện tử của người dân thì việc xây dựng Sàn thương mại điện tử hợp nhất 63 tỉnh thành (giai đoạn I)” phù hợp với yêu cầu thiết thực của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn quốc và phù hợp với mục tiêu về hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử theo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ ban hành tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020.

Theo đó, sàn thương mại điện tử hợp nhất 63 tỉnh, thành hướng tới 4 mục tiêu chính:

Một là, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ phát triển thương mại điện tử;

Hai là, kết nối các sàn TMĐT địa phương trên cả nước về một địa chỉ;

Ba là, hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng rộng rãi TMĐT trong doanh nghiệp và cộng đồng thông qua việc lựa chọn sản phẩm có trọng tâm của địa phương theo tiêu chí sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP.. để triển khai sư kiện truyền thông, quảng bá thúc đẩy hoạt động giao dịch trực tuyến, tăng doanh số bán hàng;

Bốn là, xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đại diện Trung tâm Phát triển thương mại điện tử - đơn vị được Cục Thương mại điện tử giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án cho biết: “Sàn thương mại điện tử hợp nhất là mô hình chuỗi cung ứng hàng hóa tập trung từ trung ương đến địa phương và cũng là địa điểm để chia sẻ, giao lưu hàng hóa giữa các địa phương trên toàn quốc, ngoài ra sàn TMĐT hợp nhất còn cung cấp các công cụ tiếp thị, xúc tiến bán hàng trực tuyến giúp doanh nghiệp chỉ cần truy cập vào một địa chỉ tên miền là có thể thực hiện hầu hết mọi thao tác trên cùng 01 nền tảng. Qua đó giúp doanh nghiệp, cá nhân phát triển TMĐT, đồng thời tạo ra sự tập trung, thu hút được lượng lớn nhà cung cấp sản phẩm và khách hàng”.

Triển khai Đề án xây dựng sàn thương mại điện tử hợp nhất 63 tỉnh, thành

Để việc tổ chức và thực hiện Đề án được gắn kết đồng bộ với các chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia của địa phương, mới đây, Cục TMĐT&KTS đã gửi Công văn đề nghị các Sở Công Thương 63 tỉnh, thành tham gia kết nối sàn TMĐT địa phương với Sàn hợp nhất, đồng thời cử đầu mối phối hợp triển khai.

Trong thời gian tới, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử sẽ tiếp tục liên hệ và kết nối sàn hợp nhất với các sàn nhánh để hoàn thiện hệ thống, tạo nên một môi trường kết nối giao thương đa chiều hiệu quả, từ đó, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước thông qua ứng dụng thương mại điện tử.

Thái Dương