Doanh nghiệp FDI đẩy mạnh tìm kiếm nhà cung cấp trong nước nhằm tối ưu hóa chi phí

Thời gian gần đây nhiều tập đoàn lớn của thế giới hoạt động tại Việt Nam đang đẩy mạnh tìm nhà cung cấp trong nước với danh mục đặt hàng lên đến hàng trăm chi tiết linh kiện, nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa, tối ưu hóa chi phí, đa dạng nguồn cung ứng trong bối cảnh tăng cường phục hồi sản xuất.
Nguyên Hà, Thy Thảo