Hải Dương - Điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư

Với tiềm năng vượt trội, Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu về lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Xác định rõ chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2050 là “tăng trưởng xanh, chuyển đổi số”, Hải Dương mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển những lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và CNHT. Hải Dương cam kết luôn dành những điều kiện thuận lợi và tạo dựng môi trường tốt nhất để hỗ trợ, đồng hành cùng các DN.

Video khác