Người dân cần lưu ý, cảnh sát giao thông đã bắt đầu kiểm tra giấy tờ, lập biên bản xử phạt trên VNeID

Thực hiện Kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an về triển khai Thông tư 28 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 và Thông tư 24 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cảnh sát giao thông đã triển khai kiểm tra giấy tờ liên quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông.
Đạt Trịnh

Video khác