Nóng M&A ngành thực phẩm, đồ uống

Theo EuroCham Số lượng và giá trị các giao dịch M&A hoàn tất tại Việt Nam đang trên đà tăng bền vững trong những năm trở lại đây.
Linh Đan

Video khác