Sản xuất chế phẩm sinh học để phân hủy nhựa cây trong dăm mảnh gỗ keo, bạch đàn

Bộ Công Thương đã giao Viện Công nghệ sinh học thực hiện đề tài “Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học để phân hủy nhựa cây trong dăm mảnh gỗ keo, bạch đàn làm nguyên liệu sản xuất bột giấy thân thiện môi trường tại Việt Nam”.
Thái Dương