Sức sống của mô hình “xứ đạo 3 không”

Có thể nói, mô hình “xứ đạo 3 không” phát triển ở nhiều giáo xứ thời gian qua được thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả.
Linh Anh