Thúc đẩy hợp tác quốc tế “mở đường” tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Những hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thời gian qua đã trở thành nền tảng quan trọng góp phần giúp doanh nghiệp trong nước gắn kết với các tập đoàn đa quốc gia, nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, đặc biệt ở các phân ngành cơ khí, điện tử, dệt may, da giày…
Nguyên Hà, Thy Thảo