[TRỰC TUYẾN] Liên kết với doanh nghiệp EU, tận dụng hiệu quả EVFTA

Tọa đàm với sự tham gia của các khách mời sẽ trao đổi về những cơ hội, thách thức và giải pháp thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp trong nước liên kết hợp tác với doanh nghiệp EU, qua đó hưởng lợi toàn diện hơn từ EVFTA.
Hoàng Phương

Video khác