[Truyền hình VOV] Cơ hội kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn

Tại Hội nghị do Bộ Công Thương tổ chức, các chuyên gia, doanh nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, phân phối các sản phẩm thực phẩm an toàn. Đồng thời, đề xuất giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn; trưng bày, giới thiệu thông tin các sản phẩm thực phẩm an toàn, các giải pháp nâng cao an toàn thực phẩm, góp phần tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn.
Truyền hình VOV