Doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh lên cùng mạng sản xuất trong RCEP

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI), nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chia sẻ những lưu ý khi doanh nghiệp nước ta tham gia RCEP
Thái Linh