TS. Võ Trí Thành: Trung Quốc là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất RCEP

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI), nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chia sẻ về vai trò của Trung Quốc trong mạng lưới sản xuất RCEP
Thái Linh