[VIDEO] Công nghiệp hỗ trợ khắc phục thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các thị trường cung cấp nguyên phụ liệu lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản bị đứt đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến một số ngành sản xuất của Việt Nam đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, chính trong nguy cơ này, ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa đã nhìn thấy cơ hội phát triển.
Thy Thảo, Nguyên Hà

Video khác