Tọa đàm: Kết nối phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô

Hiện nay, đã có những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư công nghệ, tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh, đáp ứng phần nào nhu cầu của ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước và còn xuất khẩu.