2 tháng đầu năm, thu ngân sách gần 400 nghìn tỷ đồng

Lũy kế thu 2 tháng đầu năm ước đạt 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán và tăng 10,4% so cùng kỳ năm 2023.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện thu ngân sách Nhà nước tháng 2/2024 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đầu năm ước đạt 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán (ngân sách trung ương ước đạt 25,2% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 21,7% dự toán), tăng 10,4% so cùng kỳ năm 2023.

thu ngân sách
Thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm ước đạt 399,4 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Trong số các khoản thu ngân sách chủ yếu, thu nội địa thực hiện tháng 2/2024 ước đạt 113,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng ước đạt 355,8 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2023

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 2/2024 ước đạt 4,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, giảm 2,6% so cùng kỳ năm 2023. Giá dầu thanh toán bình quân 02 tháng đạt khoảng 83,2 USD/thùng, tăng 13,2 USD/thùng so dự toán; sản lượng dầu thô thanh toán đạt gần 1,47 triệu tấn, bằng 17,7% kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2/2024 ước đạt 14,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng ước đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 56,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,1% dự toán, giảm 2,1% so cùng kỳ năm 2023; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ ước đạt khoảng 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán.

Về chi ngân sách Nhà nước, luỹ kế chi 02 tháng ước đạt 270,7 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân đạt 9,13% kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 23% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 13,9% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách Nhà nước.

Riêng triển khai kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2024 Thủ tướng Chính phủ đã giao 657,3 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) khoảng 32,4 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn là 664,5 nghìn tỷ đồng, đạt 101,09% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 96,15%).

"Tính đến ngày 24/02/2024, vẫn còn 25,3 nghìn tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết của 20 bộ, cơ quan trung ương và 38 địa phương, chiếm 3,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao", Bộ Tài chính cho biết.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 26/02/2024, đã thực hiện phát hành 37,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,99 năm, lãi suất bình quân 2,19%/năm.

Việt Hằng