Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết 55: Vào cuộc ngay không chờ đến khi có chương trình hành động

Giữa những chuyến đi liên tiếp đến các tỉnh tại Tây Nguyên và Nam Bộ ngay sau khi Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có vài lời chia sẻ với báo chí về quyết tâm của Bộ Công Thương trong lập tức quán triệt và cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết dựa trên cơ sở thực tiễn tại địa phương, doanh nghiệp.

Đây là một Nghị quyết với những nội hàm rộng và nhiều nội dung quan trọng, đề cập đến tất cả các cấp độ, khía cạnh.

Chính vì vậy, Nghị quyết 55 sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong tiếp tục đóng góp cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc vào năm 2021.

Đối với câu chuyện triển khai và đặc biệt là bước đầu đưa Nghị quyết này cuộc sống, Bộ Công Thương cũng xác định rất rõ ý nghĩa tầm vóc của Nghị quyết cũng như yêu cầu đặt ra và vì vậy việc đầu tiên mà chúng ta cần phải triển khai là nghiên cứu, học tập và quán triệt đầy đủ tinh thần ý nghĩa và phạm vi nội dung cũng như các khía cạnh cụ thể trong Nghị quyết, nhất là những vấn đề sẽ tác động và tạo thuận lợi, tiếp tục mở ra và đặt ra những nhiệm vụ mới cho chúng ta trong các lĩnh vực có liên quan.

Nhưng để làm được việc đó thì chúng ta rất cần, theo như thông lệ, có những chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, rồi của hệ thống chính trị, các tổ chức trong hệ thống chính trị của chúng ta nhằm triển khai Nghị quyết.

Tuy nhiên, với góc độ là Bộ đầu mối của Chính phủ tham mưu trong lĩnh vực này, Bộ Công Thương sẽ sớm xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, sớm báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ thông qua, xây dựng thành chương trình hành động của Chính phủ để chúng ta cùng triển khai.

Nhưng có những việc mà chúng ta sẽ cần thiết phải triển khai sớm, thậm chí là không đợi đến khi có những chương trình hành động thì đã phải quán triệt và nghiên cứu để sớm có giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

Ví dụ như là Bộ Công Thương đang được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng tổng sơ đồ VIII về năng lượng và đồng thời đang phải tiếp tục rà soát để bổ sung tổng sơ đồ VII điều chỉnh trong khi chờ đợi tổng sơ đồ VIII. Những quan điểm, định hướng và cả những nguyên tắc rất cơ bản trong Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị cần phải được làm rõ luôn để thực thi những nhiệm vụ như tôi vừa nói, trong quy hoạch mang tính chiến lược của chúng ta, những tổng sơ đồ năng lượng phải trúng và bám sát với những yêu cầu, mục đích cũng như những nguyên tắc của Nghị quyết 55.

Đặc biệt, trong những vấn đề lớn liên quan đến cơ cấu của ngành điện, của các nguồn điện hay việc đồng bộ giữa phát triển các hệ thống điện, hạ tầng điện với câu chuyện phát triển đồng bộ của ngành điện, những vấn đề tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, những yêu cầu lớn để đảm bảo có cơ chế chính sách tạo ra những đột phá cho sự phát triển không chỉ của ngành năng lượng mới, năng lượng sạch như năng lượng khí, năng lượng tái tạo mà ngay cả của khu vực tư nhân trong lĩnh vực đó.

Như ta nói ở trên, những Quyết định 11, Quyết định 39 là những thí điểm chúng ta đã làm tốt, vậy thì Nghị quyết 55 đưa ra rồi chúng ta sẽ hành động ngay như thế nào, nhất là khi 2021 và những năm tới sẽ là những năm còn tiếp tục rất căng thẳng trong nhu cầu điện năng.

Cần phải vận dụng, tổ chức thực hiện ngay Nghị quyết này để giải quyết được bài toán cân đối cung cầu điện trong những năm tới đây, trong đó có hoàn thiện khung khổ luật pháp và xây dựng các cơ chế chính sách đột phá, nhưng tiếp tục mang tính dài hạn, tính toán ngay trong chiến lược này thì những quy hoạch, tổng sơ đồ phải hoàn chỉnh.

Vậy thì có những nhiệm vụ mang tính dài hạn mà chúng ta phải khởi sự ngay, nhưng có những nhiệm vụ cấp bách mà chúng ta phải xử lý ngay lập tức, thì đó là những vấn đề mà chúng tôi đã đang đặt ra yêu cầu cho mình.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc mới đây với tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Trị về phát triển năng lượng tái tạo
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc mới đây với tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Trị về phát triển năng lượng tái tạo

Chính vì vậy, chuyến đi công tác của chúng tôi đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vừa qua cũng là cơ sở để tiếp tục triển khai một cách cụ thể, ngay lập tức, trong thời điểm này, những yêu cầu mà Nghị quyết 55 đã đặt ra.

Đặc biệt, như tôi đã nói, có rất nhiều những vấn đề lớn sẽ phải báo cáo Chính phủ để có hướng xử lý, giải quyết bằng những cơ chế chính sách cụ thể nhằm phát triển năng lượng tái tạo một cách có hiệu quả, đồng thời tiếp tục xây dựng cơ cấu những nguồn điện khác một cách hài hòa và hợp lý, trong đó tính toán được những bài toán cần giải quyết ngay trước mắt về chuẩn bị cơ sở hạ tầng vật chất để đầu tư phát triển các trung tâm điện khí lớn.

Đồng thời cũng tiếp tục rà soát ngay để có những định hướng điều chỉnh lại trong tổng sơ đồ VII điều chỉnh các nhà máy điện than với ưu tiên tập trung cho các nhà máy nhiệt điện than có công suất lớn, công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường.

Tất cả những vấn đề cần phải có được nghiên cứu đánh giá từ thực tiễn và đặc biệt là những vấn đề thực tiễn mới phát sinh. Chính vì vậy, chuyến đi của chúng tôi đến các địa phương vừa qua như đến với Tây Nguyên, Quảng Trị và sắp tới đây chúng tôi tiếp tục làm việc với một số các tỉnh Tây Nam bộ như Long An, Bến Tre, Sóc Trăng,… cũng để tiếp tục nắm bắt thêm những thực tiễn và những vấn đề đặt ra, từ đó có hướng vận dụng và quán triệt tinh thần của Nghị quyết 55 nhằm xử lý, giải quyết những vấn đề ngay trước mắt nhưng đồng thời đặt ra tính lâu dài để thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết.

Vừa qua, đoàn công tác Bộ Công Thương do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã có chuỗi làm việc tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Quảng Trị nhằm lắng nghe những chia sẻ, tình hình thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo.

Tới đây, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đoàn công tác tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng để quán triệt, cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 55 về kết nối, phối hợp cùng địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cả trong các vấn đề cấp bách trước mắt và dài hạn.

Thy Thảo, Thái Linh