EVN hướng tới “Một hạ tầng - Một cơ sở dữ liệu”

EVN có hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng, tích hợp theo chiều dọc, đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các hoạt động, quy trình nghiệp vụ.

Chuyển đổi số tại EVN tập trung lựa chọn và triển khai thực hiện các lĩnh vực trọng tâm như “Số hóa Dữ liệu” với mục tiêu “Một hạ tầng, Một cơ sở dữ liệu”, thống nhất trong toàn Tập đoàn 1 nền tảng chung, đồng nhất về công nghệ, về giải pháp kỹ thuật và quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung. 

Đồng thời “Số hóa công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng”. Theo đó,  phân tích hành vi để cung cấp các dịch vụ gia tăng, đảm bảo khách hàng có khả năng tương tác “mọi lúc, mọi nơi” trên không gian số, không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng và mức độ hài lòng cho khách hàng.

EVN cũng đẩy mạnh “Số hóa Quy trình nghiệp vụ” nhằm cải cách quy trình nghiệp vụ, thay thế các quy trình nghiệp vụ truyền thống sang quy trình nghiệp vụ số trong Tập đoàn, ứng dụng Chiến lược Đại dương xanh nhằm khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Trong công tác quản trị nội bộ lấy người lao động làm trung tâm để xây dựng các ứng dụng số, cải tiến công việc bằng giải pháp mới.

Đến nay có thể nói công tác số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong Tập đoàn đã có mặt tại hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. EVN đã tự phát triển 16 hệ thống phần mềm dùng chung trong toàn Tập đoàn và hàng chục các ứng dụng đặc thù khác. Các hệ thống phần mềm đã cơ bản đáp ứng các quy trình nghiệp vụ lõi trong hầu hết các hoạt động điều hành SXKD của Tập đoàn.

Chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng thời kỳ sắp tới là phát triển chiến lược kinh tế số, chiến lược khách hàng là trung tâm, ngành Điện không chỉ phải thay đổi tư duy truyền thống về đảm bảo cung ứng điện, mà còn chủ động cung cấp các dịch vụ điện, nâng cao mức độ trải nghiệm của khách hàng và cá nhân hoá công tác dịch vụ khách hàng trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Những bước tiến những năm gần đây của EVN rất rõ trong nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, mang đến sự thuận tiện cho khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ số toàn diện. Năm 2019, EVN triển khai cung cấp hợp đồng mua bán điện và các dịch vụ điện theo phương thức điện tử, theo đó toàn bộ hồ sơ giao dịch dịch vụ điện được sử dụng hồ sơ điện tử, chữ ký điện tử.

Sang năm 2020, EVN tiếp tục triển khai Hóa đơn tiền điện ứng dụng QR code. Đến nay, tất cả các dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến đạt mức độ 4, là mức cao nhất của Chính phủ điện tử, đồng thời EVN cũng là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với số yêu cầu dịch vụ điện chiếm hơn 50% tổng số yêu cầu của tất cả các Bộ/ngành/địa phương trên Cổng.

Đến cuối năm 2021, đã có tới 99,66% số hợp đồng mua bán điện ký mới được khách hàng sử dụng hình thức ký điện tử này. Các nỗ lực để cải cách các thủ tục về dịch vụ điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện đã góp phần cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng (là 1 trong 10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh) của Việt Nam đạt vị trí 27/190 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới và đứng thứ 4 ở khu vực ASEAN.

Chỉ tính riêng năm 2021:

+ Đã tiếp nhận trên 14 triệu yêu cầu dịch vụ điện, trong đó số yêu cầu tiếp nhận trực tiếp tại các phòng giao dịch khách hàng chỉ chiếm tỷ lệ 0,34%; các yêu cầu tiếp nhận qua Trung tâm CSKH, Trung tâm Hành chính công, Dịch vụ công với số lượng tiếp nhận trên 12,57 triệu yêu cầu, tương ứng 99,66%; xét riêng việc tiếp nhận qua kênh Internet (Cổng DVCQG, website CSKH, App CSKH, Zalo…) thì số lượng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết chiếm 45,60%, qua đó cho thấy số lượng yêu cầu qua tổng đài thoại vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

+ Tiếp nhận qua Cổng DVCQG: có gần 1 triệu yêu cầu được tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tương ứng với 55,38% tổng số 1.495.868 yêu cầu.

+ Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt xấp xỉ 90%%, cao hơn 14,14% so với năm 2020.

+ Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 94,72%, cao hơn 3,0% so với thực hiện năm 2020 (91,72%).

Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nghiên cứu kết nối, tích hợp hệ thống quản lý khách hàng của Tập đoàn với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong việc cung cấp các dịch vụ điện. Các khách hàng sử dụng điện khi làm các thủ tục về dịch vụ điện sẽ được kiểm tra và tự động chứng thực điện tử các giấy tờ về dân cư như Giấy chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú, hoặc sổ tạm trú...  để ký và thực hiện Hợp đồng với Tập đoàn.

Phan Thiết