Hà Nội: Kết nối giao thương cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng sản phẩm thân thiện môi trường

Sáng 19/11, Sở Công thương Hà Nội đã khai mạc chương trình “Mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường thành phố Hà Nội năm 2021”. Đây là một trong số những chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, giải phóng hàng tồn kho, khắc phục thiệt hại do dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Diễn ra từ ngày 19/11 đến 21/11/2021 tại Big C Thăng Long, các hoạt động chính của Chương trình “Mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường thành phố Hà Nội năm 2021” gồm: trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thân thiện môi trường của các nhà cung ứng trong và ngoài địa bàn thành phố Hà Nội; kết nối kinh doanh; liên kết hợp tác sản xuất, kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất, thương mại, tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, cải thiện sức mua, giải phóng hàng tồn kho, khắc phục tác động của dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Chương trình trưng bày 30 gian hàng trực tiếp và 40 gian hàng triển lãm trực tuyến giới thiệu sản phẩm, dịch vụ liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường. Việc tổ chức trực tuyến đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa duy trì, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Chương trình cũng được truyền trực tiếp trên hệ thống triển lãm ảo tại địa chỉ http://www.tdbvhn.vr-worldexpo.com.

Chương trình sẽ là cầu nối kết nối giao thương giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm, giúp doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ tiêu thụ hàng hóa. Đây cũng là hoạt động trong chuỗi chương trình hưởng ứng Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất tiêu dùng bền vững xanh quốc gia do Bộ Công Thương và TP Hà Nội tổ chức, qua đó nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy phát triển mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: “Chương trình là cầu nối kết nối giao thương, hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm, thúc đẩy hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường. Đây cũng là hoạt động trong chuỗi chương trình hưởng ứng Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất - tiêu dùng bền vững xanh quốc gia do Bộ Công thương phát động”.

T.Xuân