Hòa Bình: Tăng cường phối hợp đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 10/3/2022, Cục Quản lý thị trường và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất chân chính.

Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 theo kế hoạch của Bộ Công Thương & UBND tỉnh Hòa Bình. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Cục Quản lý thị trường và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình nhằm khắc phục nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nội dung trong chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2021 vừa qua. Đặc biệt, việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng tại vùng sâu vùng xa và công tác tư vấn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng đã góp phần nâng cao vai trò, uy tín của cơ quan quản lý chuyên ngành và tổ chức Hội được người tiêu dùng tin tưởng.

Theo nội dung chương trình ký kết giữa Cục Quản lý thị trường và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong nhiều hoạt động, nội dung bao gồm:

(i) Phối hợp tổ chức hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về phương pháp nhận biết, lựa chọn, mua sắm hàng hóa và các dịch vụ; 

(ii) Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa; phối hợp tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng, tổ chức hòa giải giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật; 

(iii) Tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình thị trường, những dấu hiệu vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để cảnh báo cho người tiêu dùng, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, làm rõ sai phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung ký kết cũng quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên, trong đó Phòng Nghiệp vụ tổng hợp của Cục Quản lý thị trường, Văn phòng Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh là đầu mối trong việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp. Nơi làm việc của các Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các huyện, thành phố được đặt tại trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường địa phương.

Ông Phạm Hữu Chiến - Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh là sự kiện quan trọng không chỉ nhằm hưởng ứng thiết thực Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3, mà còn hướng tới thúc đẩy nâng cao quy mô, chất lượng các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn mới.

Tiếp nối chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, ngày 11/3/2022, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình sẽ phối hợp với huyện Đà Bắc tổ chức tư vấn trực tiếp và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng là nhân dân các dân tộc tại chợ vùng cao xã Tân Pheo.

Thy Thảo