Làm gì để kinh tế số chiếm 1/4 GDP của cả nước?

Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh, Chính phủ sẽ hỗ trợ phát triển hạ tầng kỹ thuật số, công nghệ thông tin và truyền thông nhằm đưa kinh tế số chiếm 20% GDP của cả nước vào năm 2025.
NHiều doanh nghiệp tìm cách chuyển đổi số để đưa sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường
Nhiều doanh nghiệp tìm cách chuyển đổi số để đưa sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường

 

Vậy lực lượng nào, điều kiện nào và cần phải làm những gì để kinh tế số chiếm 1/4 GDP của cả nước?

Có lẽ không ai khác, ngành thông tin và truyền thông phải nhận lãnh trách nhiệm tham mưu định hướng chiến lược cho đất nước trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Đồng thời, hoạch định chính sách phù hợp để huy động tối đa nguồn nhân lực và nguồn tài chính trong nước và quốc tế để đảm bảo hạ tầng thông tin tiên tiến nhất đáp ứng mọi nhu cầu phát triển cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm triển khai chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Theo Phó Thủ tướng, ngành cần tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, trong đó tập trung phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong bưu chính; chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số;

Năm 2019, doanh số bán lẻ thương mại điện tử B2C đạt trên 10 tỷ USD
Năm 2019, doanh số bán lẻ thương mại điện tử B2C đạt trên 10 tỷ USD

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển dịch từ chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số; đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng mạng 5G, Bộ Thông tin và Truyền thông cần sớm phê duyệt quy hoạch Trung tâm Dữ liệu quốc gia - một trụ cột không thể thiếu của cách mạng công nghiệp 4.0.

Việt Nam cần phải có một trung tâm Dữ liệu quốc gia (Trung tâm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và độ tin cậy để các tập đoàn công nghệ thông tin toàn cầu như Alphabet, Facebook, Amazon... đặt máy chủ tại nước ta) để chủ động quản lý hiệu các hoạt động diễn ra trên mạng thông tin, phát huy tối đa những lợi ích tích cực của thông tin mạng;

Không để thất thoát tài nguyên số quốc gia, kiểm soát an ninh mạng một cách hiệu quả, ngăn chặn hiệu quả các thông tin độc hại, chống thất thu thuế từ các hoạt động thương mại trên mạng ...

chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số
Chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số

 

Tiếp đến, ngành thông tin và truyền thông cần cụ thể hóa Đề án chuyển đổi số quốc gia và Chỉ thị số 01/CT - TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Tập trung phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số tại địa phương; tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các sản phẩm, giải pháp công nghệ thương hiệu Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia...

Đây là những công cụ cần thiết để kinh tế số đóng góp 20% vào GDP nước ta trong 5 năm tới.

Hoàng Mai