Sản lượng điện tháng 3/2023 giảm mạnh

Bước sang tháng 3, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 23,536 tỷ kWh, thấp hơn 39,5% so với tháng 2/2023.
Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia tháng 3/2023 đạt 23,536 tỷ kWh (bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống)
Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia tháng 3/2023 đạt 23,536 tỷ kWh (bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống)

Cụ thể, báo cáo của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho thấy, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia tháng 3/2023 đạt 23,536 tỷ kWh (bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống), thấp hơn 0,4% so với cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn 39,5% so với tháng 2/2023.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia đạt 62,439 tỷ kWh (bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống), thấp hơn 1,9% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 21,95% so với kế hoạch năm 2023 (284,5 tỷ kWh) được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2976/QĐ-BCT ngày 30/12/2022 về Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023.

Tình hình sản xuất và cung ứng điện toàn hệ thống trong tháng 3/2023 đã được thực hiện tốt, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước.

Trong tháng 3/2023, tình hình cung cấp than cơ bản đáp ứng nhu cầu than cho phát điện của các nhà máy nhiệt điện than, không còn nhà máy điện lớn có lượng than dự trữ thấp (chỉ đáp ứng cho nhà máy vận hành với công suất định mức trong thời gian dưới 3 ngày).

Hệ thống lưới điện 500-220kV vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo khả năng truyền tải công suất giữa các khu vực và truyền tải công suất từ các nhà máy điện cung cấp cho phụ tải điện, không xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện.

Theo tính toán cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự kiến tổng sản lượng điện sản xuất, nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia tháng 4/2023 đạt 22,350 tỷ kWh.

Tháng 4 là thời điểm hệ thống điện quốc gia chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành các tháng cao điểm mùa khô. Cục Điều tiết điện lực nhận định, nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Bắc dự kiến có xu hướng tăng cao.

Trong tháng 4, các nhà máy thuỷ điện sẽ tiếp tục được huy động theo tình hình thủy văn thực tế và vận hành theo các Quy trình vận hành liên hồ chứa, đơn hồ và nhu cầu cấp nước hạ du. Các nguồn nhiệt điện than sẽ được huy động tương ứng với kế hoạch huy động của các nguồn thủy điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải. Các nguồn điện tuabin khí sẽ huy động cao theo khả năng cấp khí để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện tăng cao do nhiệt độ tăng cao.

Ngoài ra, trong tháng 4 sẽ diễn ra kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5), việc cung cấp điện trong thời gian này, đặc biệt là tại các địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, chào mừng, nơi tập trung đông người cần thiết phải được thực hiện đảm bảo an toàn, ổn định.

Mặt khác, việc đảm bảo cung cấp điện cho toàn hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là hệ thống điện miền Bắc còn tiềm ẩn một số khó khăn nếu có các diễn biến bất thường xảy ra như sự cố các nhà máy điện lớn, sự cố lưới điện 500-220kV, sự cố các hệ thống cung cấp khí, gián đoạn nhiên liệu sơ cấp.

Cục Điều tiết điện lực cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng nhu cầu phụ tải, tình hình vận hành của lưới điện truyền tải 500-220kV, các nguồn điện và tình hình cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu) cho phát điện để kịp thời báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, chỉ đạo, đảm bảo vận hành và cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho hệ thống điện quốc gia.

Thy Thảo