Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công năm 2020

Trung tâm Phát triển Công thương tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công năm 2020 cho trên 100 cán bộ khuyến công cấp xã.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công năm 2020
Toàn cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công năm 2020

Tại hội nghị, các học viên được cán bộ Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc thông tin kết quả thực chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; phổ biến một số kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập đề án, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện đề án khuyến công; các văn bản pháp luật mới về công tác khuyến công, các nội dung liên quan tới pháp luật về kế toán, xây dựng chi tiết dự toán đề án khuyến công, hướng dẫn thanh, quyết toán, tập hợp chứng từ chi và hoạch toán, kế toán; hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nội dung xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ máy móc thiết bị.

Các học viên cũng được hướng dẫn một số thông tin hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn liên quan đến xúc tiến thương mại; trình tự thủ tục hồ sơ đào tạo, truyền nghề, công tác tổng hợp, báo cáo về lĩnh vực khuyến công. Từ đó, góp phần trang bị, bổ sung kiến thức về lĩnh vực khuyến công để đội ngũ cán bộ quản lý khuyến công các cấp, cán bộ quản lý công nghiệp Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố nắm bắt và tuyên truyền, tư vấn các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước về khuyến công và đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, các học viên được cán bộ Trung tâm Phát triển Công thương Vĩnh Phúc thông tin kết quả thực chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; phổ biến một số kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập đề án, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện đề án khuyến công; các văn bản pháp luật mới về công tác khuyến công, các nội dung liên quan tới pháp luật về kế toán, xây dựng chi tiết dự toán đề án khuyến công, hướng dẫn thanh, quyết toán, tập hợp chứng từ chi và hoạch toán, kế toán; hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nội dung xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ máy móc thiết bị.
Ông Nguyễn Văn Chính – Giám đốc Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18-20/11/2020. Tại hội nghị, các học viên cùng nhau thảo luận, trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai công tác khuyến công tại địa phương; sau 1 ngày tập huấn tại Trung tâm, các học viên sẽ có 2 ngày đi thực tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức sản xuất và triển khai hiệu quả các đề án hỗ trợ khuyến công tại một số cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

PV