Vĩnh Phúc: Nghiệm thu 2 đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm”

Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức nghiệm thu 2 đề án 2 đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm”.

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Phúc về việc phê duyệt các nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 (đợt 1), sau thời gian triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo yêu cầu, ngày 26/8/2022, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cùng với Cơ sở sản xuất Trần Văn Thản và Cơ sở sản xuất Phùng Quốc Việt tổ chức nghiệm thu đề án “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm”.

Tham dự buổi nghiệm thu tại 2 Cơ sở có đại diện Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc; Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương; Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sông Lô; UBND xã  Tân Lập, UBND xã  Đồng Thịnh  và Cơ sở sản xuất Trần Văn Thản, Phùng Quốc Việt.

Theo đó, được sự hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương với kinh phí hỗ trợ 85 triệu đồng và kinh phí của Cơ sở là 135 triệu đồng. Cơ sở sản xuất Trần Văn Thản tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã đầu tư mới 100% máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm gồm: 01 máy cắt nhôm 2 đầu,  máy nén khí, máy phay đầu đố, máy đột dập 17 dao với tổng khi phí thực hiện 220 triệu đồng.

Vĩnh Phúc
Khi máy móc đầu tư đi vào hoạt động dự kiến doanh thu Cơ sở sản xuất Trần Văn Thản đạt khoảng 600 triệu đồng/tháng

Ông Trần Văn Thản, Chủ Cơ sở sản xuất Trần Văn Thản cho biết về hiệu quả của đề án: “ Trước khi chưa đầu tư máy móc tiên tiến vào sản xuất, doanh thu Cơ sở đạt 200 triệu/tháng. Nhưng khi máy móc đầu tư đi vào hoạt động dự kiến doanh thu đạt khoảng 600 triệu đồng/tháng (khoảng 6 tỷ đồng/năm). Quy mô sản phẩm đạt 600m2 cửa/tháng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 4 lao động với mức thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, còn tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm, sản phẩm chất lượng cao, đồng đều,  giảm đáng kể thời gian sản xuất so với làm thủ công, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường”.

Tương tự, với Cơ sở sản xuất Phùng Quốc Việt tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ Cơ sở đã đầu tư mới 100% máy móc thiết bị: 01 máy cắt nhôm 2 đầu, máy nén khí, máy phay đầu đố, máy dập ke nhảy hơi với tổng kinh phí thực hiện 235 triệu đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng, kinh phí Cơ sở 135 triệu đồng.

Vĩnh Phúc
Máy móc đi vào hoạt động giúp Cơ sở sản xuất Phùng Quốc Việt tăng quy mô sản phẩm đạt 100m2 cửa/tháng

Việc đầu tư máy móc thiết bị của Cơ sở sản xuất Phùng Quốc Việt vào sản xuất đã giúp các Cơ sở đã tạo ra đội ngũ công nhận, thợ có tay nghề nắm bắt tốt quy trình vận hành máy móc thiết bị mới, qua đó giúp nâng cao năng lực của đôn vị. Từ đó tiết kiệm được nguyên liệu, sản phẩm làm ra chất lượng cao, chính xác và đồng đều, giảm thời gian sản xuất, giảm nhân công từ đó sản phẩm có sức cạnh tranh hơn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, doanh thu đạt 150 triệu/tháng và quy mô sản phẩm đạt 100m2 cửa/tháng, hơn nữa đã góp phần khuyến khích thúc đẩy phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.

Có thể thấy, mặc dù nguồn kinh phí khuyến công còn hạn hẹp song hoạt động khuyến công của tỉnh hết sức ý nghĩa thiết thực, đã giúp cho Cơ sở mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sau khi đơn vị hoàn tất đầu tư tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân tại địa phương, tạo ra sản phẩm mới cho Cơ sở, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng và cạnh tranh sản phẩm cùng loại, tăng doanh thu giúp Cơ sở phát triển, tạo thêm của cải vật chất cho xã hội, tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Hoàng Dương