Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế biến gỗ”

Mới đây Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Hùng Vương nghiệm thu đề án “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế biến gỗ”.

Thực hiện Hợp đồng số 61/HĐKC ngày 13 tháng 08 năm 2020 giữa Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Vĩnh Phúc (nay là Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc) với Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Hùng Vương. Mới đây hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nghiệm thu đề án “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế biến gỗ”.

Tham dự buổi nghiệm thu cơ sở có đại diện Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc, phòng Quản lý công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc; Trung tâm Phát triển Công thương tỉnh Vĩnh Phúc; phòng Kinh tế thành phố Phúc Yên; UBND xã Ngọc Thanh và Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Hùng Vương thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ sở đã đầu tư mới Máy cưa CD nằm và 5 máy móc hỗ trợ cho sản xuất khác
Cơ sở đã đầu tư mới Máy cưa CD nằm và 5 máy móc hỗ trợ cho sản xuất khác

Cơ sở đã đầu tư mới 100% máy móc thiết bị: 01 máy cưa CD nằm, 01 máy xẻ bìa, 02 máy xẻ CD đứng, 02 máy giong biên.. tổng đầu tư là 386.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ 98.000.000 đồng. Đầu tư máy móc, thiết bị mới, tiên tiến vào sản xuất là theo xu thế chung của các cơ sở sản xuất, nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, tính thẩm mỹ độ đồng đều cao, giúp tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương, sản phẩm được người tiêu dung tiếp cận và đánh giá cao.

Các hoạt động Khuyến công đã khuyến khích Công ty mạnh dạn đầu tư, phát triển. Góp phần không nhỏ vào phát triển chung của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích công nghiệp phát triển chính là đang góp phần vào phát triển kinh tế xã hội.

PV