Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đũa tre và tăm tre”

Đầu tư máy móc, thiết bị mới, tiên tiến vào sản xuất sẽ tạo ra các sản phẩm có chất lượng, tính thẩm mỹ độ đồng đều cao, giúp tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường,, giảm sức lao động, từ đó sản phẩm làm ra có tính cạnh tranh cao.

Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đũa tre và tăm tre” được thực hiện theo Hợp đồng số 60/HĐKC ngày 13 tháng 08 năm 2020 giữa Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Vĩnh Phúc (nay là Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc) với Hợp tác xã Anh Dũng (gọi tắt là HTX Anh Dũng) tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau thời gian triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo yêu cầu. Vừa qua Trung tâm Phát triển Công thương tỉnh Vĩnh Phúc cùng với HTX Anh Dũng đã tổ chức nghiệm thu đề án. Tham dự buổi nghiệm thu cơ sở có đại diện Sở Công Thương Vĩnh Phúc, phòng Quản lý công nghiệp thuộc Sở Công Thương Vĩnh Phúc; Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc; phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bình Xuyên; UBND xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên và HTX Anh Dũng.

Cơ sở đã đầu tư mới 100% máy móc thiết bị: 02 chiếc máy cắt hai đầu 600Kw, 03 máy đánh bóng 3000kw, 02 máy đóng đôi 1000kw.. các máy móc được đầu tư có ưu điểm là công xuất nhanh, độ bền máy cao, giảm lao động thủ công, chất lượng đồng đều ổn định. Tổng vốn đầu tư của Công ty lên đến 545.000.000 đồng, trong đó nguồn kinh phí Khuyến công hỗ trợ 112.000.000 đồng, đây là sự động viên, khích lệ lớn dành cho các cơ sở sản xuất đề tạo đà cho các bước tiến mới.

Đầu tư máy móc, thiết bị mới, tiên tiến vào sản xuất sẽ  tạo ra các sản phẩm có chất lượng, tính thẩm mỹ  độ đồng đều cao, giúp tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm sức lao động, từ đó sản phẩm làm ra có tính cạnh tranh cao. Cơ sở nhận được nhiều đơn đặt hàng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương, sản phẩm được người tiêu dung tiếp cận và đánh giá cao.

PV