Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm”

Sáng ngày 15/9/2021 Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty TNHH – XD - TM Tâm Đức, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Thành phần nghiệm thu gồm đại diện Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc có ông Đỗ Văn Định - Phó Giám đốc, cùng đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lập Thạch, UBND xã Xuân Lôi.

Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm kính” của Công ty TNHH – XD - TM Tâm Đức được Sở Công Thương thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-SCT ngày 15/6/2021 về việc Phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1) với tổng kinh phí đầu tư là 253 triệu đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ 90 triệu đồng.

Công ty TNHH – XD - TM Tâm Đức đã đầu tư mua mới 100% máy móc thiết bị: 01 máy cắt nhôm 2 đầu, 01 máy đột dập, 01 máy phay thay dao nhanh, 01 máy nén khí 2090-300L, 01 máy ép góc.
Nhờ kinh phí khuyễn công hỗ trợ, Công ty TNHH – XD - TM Tâm Đức đã đầu tư mua mới 100% máy móc thiết bị giúp cơ sở tăng năng xuất, chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thực hiện Hợp đồng số 34/HĐKC ngày 29/6/2021 giữa Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH – XD - TM Tâm Đức về việc thực hiện đề án khuyến công địa phương năm 2021. Cơ sở đã đầu tư mua mới 100% máy móc thiết bị: 01 máy cắt nhôm 2 đầu, 01 máy đột dập, 01 máy phay thay dao nhanh, 01 máy nén khí 2090-300L, 01 máy ép góc.

Đây là dòng sản phẩm mới, tiên tiến  trên thị trương, khi đi vào hoạt động giúp cơ sở tăng năng xuất, chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với làm thủ công, tiết kiệm nhân công, nguyên liệu và làm đa dạng mẫu mã sản phẩm…sản phẩm đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở.

Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất có ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả kinh tế, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, về khuyến khích phát triển công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp.

Đề án triển khai có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, có thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân 09 triệu đồng/người/tháng. Góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của người lao động và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hoàng Dương