Xuất khẩu hạt điều tăng trưởng khả quan

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước tính đạt 219 nghìn tấn, trị giá 1,28 tỷ USD, tăng 8,0% về lượng và tăng 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
xuat khau hat dieu
5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước tính đạt 219 nghìn tấn

 

Theo ước tính của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 5/2023 đạt 57 nghìn tấn, trị giá 331 triệu USD, tăng 10,9% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với tháng 4/2023, so với tháng 5/2022 tăng 13,9% về lượng và tăng 8,3% về trị giá. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước tính đạt 219 nghìn tấn, trị giá 1,28 tỷ USD, tăng 8,0% về lượng và tăng 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 5/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt mức 5.805 USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng 4/2023 và giảm 4,9% so với tháng 5/2022. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt mức 5.850 USD/tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về chủng loại 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu chủng loại hạt điều W320, W240, W180, tỷ trọng chiếm 62,3% tổng lượng và 69,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều các loại. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu các chủng loại hạt điều trên đã tác động tích cực lên toàn ngành.

Chủng loại hạt điều của Việt Nam xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023

xuat khau hat dieu

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2023, xuất khẩu hạt điều W320 của nước ta đạt 20,61 nghìn tấn, trị giá 130,44 triệu USD, tăng 3,4% về lượng và tăng 3,6% về trị giá so với tháng trước, nhưng so với tháng 4/2022 giảm 0,6% về lượng và giảm 0,2% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều W320 đạt 67,75 nghìn tấn, trị giá 427,11 triệu USD, tăng 6,8% về lượng và tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm 2023, tỷ trọng xuất khẩu hạt điều W320 chiếm 41,7% tổng lượng và 44,8% tổng kim ngạch của cả nước.

Tương tự, 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu các chủng loại hạt điều W240, W180 tăng lần lượt 5,4% và 57,4% về lượng, xét về kim ngạch tăng 5,2% và 48,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 24,15 nghìn tấn và 9,28 nghìn tấn, trị giá 164,35 triệu USD và 70,86 triệu USD.

Ngược lại, Việt Nam giảm xuất khẩu một số chủng loại hạt điều trong 4 tháng đầu năm nay, gồm: hạt điều WS/WB, SP, W210, DW. Nhìn chung, xuất khẩu các chủng loại trên ở mức thấp.

Theo thông tin từ Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) và các chuyên gia, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong năm 2022 đạt 519.782 tấn, trị giá 3,08 tỷ USD, giảm 10,3% về lượng, giảm 15,1% về giá trị so với năm 2021.

Dự báo, năm 2023 ngành điều Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn, nhu cầu tiêu thụ chậm, giá khó tăng. Hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng hạt điều toàn cầu nói chung, Việt Nam nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn từ tình hình kinh tế, chính trị quốc tế; biến động tỷ giá USD/VND; tiêu dùng giảm, chi phí chế biến ngày càng tăng...

Các doanh nghiệp cần mở rộng tìm kiếm khách hàng, đầu tư chế biến sâu các sản phẩm liên quan hạt điều và đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu.

Hoàng An