[Inforgraphic] Hành trình đưa hàng Việt lên các huyện miền núi Kon Tum

Trong 5 năm gần đây, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công 17 phiên chợ tại 6 huyện miền núi biên giới trên địa bàn tỉnh, gồm: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Rẫy, và Tu Mơ Rông.