Khuyến công Khánh Hòa: Hướng mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch đề ra

Với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Khánh Hòa đã chủ động và linh hoạt triển khai nhiều giải pháp.

Với tổng kinh phí khuyến công địa phương năm 2022 là hơn 2 tỷ đồng, để thực hiện 16 đề án. Trong đó, 12 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 4 đề án cung cấp thông tin tuyên truyền và nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT).

7 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Khánh Hòa (Trung tâm) đã tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, triển khai chính sách khuyến công tại huyện Vạn Ninh và huyện Cam Lâm với tổng kinh phí thực hiện 30 triệu đồng.

Trung tâm cũng đã phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa thực hiện 02 Chương trình khuyến công trên truyền hình với tổng kinh phí thực hiện hơn 17 triệu đồng. Phát hành Bản tin Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa số 1-2022 với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng, đăng ký nội dung bản tin số 2/2022.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn chính sách khuyến công tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Đăng ký 09 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 – tỉnh Khánh Hòa tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Triển khai thực hiện các thủ tục để hỗ trợ 12 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất cho các cơ sở CNNT với tổng kinh phí 1 tỷ 652 đồng. Khảo sát, xây dựng và đăng kí kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023 đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nước yến”

Có thể thấy, kết quả triển khai thực hiện khuyến công 7 tháng đầu năm 2022 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Hoạt động khuyến công góp phần khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo ra sản phẩm chất lượng so với máy móc thiết bị cơ sở sản xuất đang sử dụng. Góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp tại địa phương, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Khu nuôi trồng Rong nho của Công ty TNHH XNK D&T, Công ty có sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực 2022

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở CNNT dẫn đến nhiều cơ sở phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, nguyên liệu đầu vào và thị trường đầu ra. Việc đăng ký đề án khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố chưa thực sự bám sát nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Sở Công Thương và nhu cầu thực tế của cơ sở CNNT, một số đề án có tính khả thi thấp dẫn đến thường xuyên điều chỉnh kế hoạch khuyến công hàng năm.

Việc xây dựng kế hoạch, đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến đối với đề án khuyến công quốc gia gặp khó khăn. Vì đa phần các cơ sở CNNT trên địa bàn chủ yếu là hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tiềm lực tài chính thấp, đầu tư không đồng bộ. Trong khi đó, đề án khuyến công quốc gia tập trung ưu tiên các đề án nhóm, đề án điểm và các đề án có tổng vốn đầu tư lớn

Để khắc phục nhưng tồn tại trên, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ giải ngân kinh phí cho 12 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến. Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Nhận diện và khai thác hiệu quả các lợi thế cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh” và hội thảo “Thương mại điện tử nhu cầu cần thiết cho cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển thị trường” nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Tổ chức 02 lớp tập huấn chính sách khuyến công. Xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023, kiểm tra giám sát, triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án khuyến công và tổ chức Hội thảo sử dụng năng lượng sạch và tiết kiệm điện hiệu quả”

Trung tâm sẽ tham dự chuỗi sự kiện khuyến công cấp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên tại Ninh Thuận và hoạt động trưng bày và quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Thực hiện 3 chuyên đề khuyến công trên truyền hình, phát hành Bản tin Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhằm phát triển tư vấn và cung cấp thông tin khuyến công cho cơ sở CNNT.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Khánh Hòa làm việc tại Công ty TNHH Yến sào FLY, đơn vị có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2022

Đặc biệt, với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022. Trung tâm đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp như: Củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức làm công tác khuyến công cấp huyện, xã thông qua các lớp tập huấn chỉnh sách khuyến công. Tăng cường công tác thông tin tuyên tuyền đến các đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công thông qua bản tin khuyến công, chương trình khuyến công truyền hình.

Ngoài ra, Trung tâm cũng tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin giữa các phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở CNNT có đề án khuyến công đang triển khai năm 2022 nhằm nắm bắt kịp thời thông tin, nhu cầu, cũng như khó khăn của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

Đồng thời, trong bối cảnh các doanh nghiệp đang dần phục hồi sản xuất sau đại dịch covid 19, viên chức làm công tác khuyến công cần phải tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất nhỏ, siêu nhỏ đang triển khai đề án khuyến công tìm hiểu, lựa chọn thiết bị, công nghệ phù hợp để nâng cao năng lực sản xuất, phát huy tối đa hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Hoàng Dương