Những kết quả tốt trong chuyển đổi số tại Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa

Là một trong số các nhà máy phát điện sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp trong ngành điện nên Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) luôn chú trọng hàng đầu đến yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ và ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào trong quá trình quản lý vận hành. Một trong những yêu cầu đó đã được Công ty đẩy mạnh triển khai thực hiện mang lại kết quả tốt trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2021 là công tác chuyển đổi số.

Chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống, nhất là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Cuộc “cách mạng số” không chỉ làm thay đổi về đổi phương thức làm việc trong cuộc sống, mô hình quản trị, năng suất và hiệu quả lao động… mà còn tạo nên một sự kết nối mới trong xã hội, mang lại những giá trị mới hơn cho doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều đó nên Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa - EVNTPCBARIA - đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tiếp cận, ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số vào quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch chung về chuyển đổi số của Tổng Công ty Phát điện 3 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Qua triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chuyên đề và bước đầu ghi nhận đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ.

Điểm nổi bật đầu tiên đó là việc Công ty lắp đặt các hệ thống giám sát online cho máy biến áp chính T3, T4 và máy phát điện GT3 của tổ máy. Hệ thống này giúp giám sát trực tuyến các thông số của máy biến áp, máy phát trong quá trình vận hành nhằm nâng cao hiệu quả trong việc kịp thời phát hiện và đánh giá chính xác các trạng thái hư hỏng tiềm ẩn trong máy biến áp. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cũng như giảm thiểu các thiệt hại về kinh tế do việc dừng kiểm tra máy biến áp gây ra; Tối ưu hóa độ khả dụng, tin cậy và công năng của máy biến áp với chi phí vòng đời sản phẩm thấp nhất thông qua việc giám sát trực tuyến các thông số của máy biến áp.

Vị trí lắp đặt các thiết bị giám sát online trên MBA T3
Vị trí lắp đặt các thiết bị giám sát online trên MBA T3

Một kết quả nổi bật nữa đó là việc đầu tư, vận hành tốt thiết bị đo phân tích rung động VIBSCANNER 2 và Phần mềm OMNITREND Center-single user nhằm thu thập thông tin để phân tích đánh giá đưa ra kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng kịp thời tránh hư hỏng các ổ bi động cơ. Hệ thống phân tích rung động đi kèm với phần mềm quản lý dữ liệu - giám sát tình trạng thiết bị giúp dễ dàng lấy số liệu, giảm thời gian ngừng thiết bị, thuận tiện cho việc quản lý; thu thập dữ liệu rung động định kỳ nhanh và dễ dàng với giao diện đồ họa trực quan; có khả năng tự động xác định vị trí đo, thu thập dữ liệu, hiển thị trên biểu đồ sóng thời gian, biểu đồ phổ để phân tích.

Kỹ thuật viên đo độ rung động bằng VIBSCANNER 2
Kỹ thuật viên đo độ rung động bằng VIBSCANNER 2

Cùng với 2 kết quả trên, Công ty cũng tạo được sự “chuyển mình” ấn tượng với việc số hóa dữ liệu. EVNTPCBARIA đã chuẩn hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh thu thập, khai thác, phân tích dữ liệu từ hiện trường, kết nối với các hệ thống điều khiển/giám sát/vận hành để thu thập, đánh giá trị dữ liệu, đáp ứng mục tiêu của chuyển đổi số. Nổi bật là việc nhập dữ liệu vào phần mềm PMIS để hoàn thiện các trường thông tin trong phần mềm gồm: Tài liệu vận hành và bảo trì các tổ máy, tài liệu P&I các hệ thống trên các tổ máy, hồ sơ sửa chữa lớn, quy trình vận hành các tổ máy, hồ sơ chạy thử nghiệm các tổ máy, phương án kỹ thuật sửa chữa lớn các tổ máy để tiện lợi cho công tác tra cứu. Công ty đang triển khai áp dụng giải pháp sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy thiết bị (RCM) cho các tổ máy theo hướng dẫn nâng cao sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy thiết bị (RCM) cho các nhà máy nhiệt điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty đang tìm kiếm giải pháp phù hợp để thực hiện việc số hóa các quy trình nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong đơn vị, khuyến khích đổi mới, sáng tạo; triển khai các biện pháp tăng cường an ninh mạng và an toàn thông tin; triển khai nâng cấp và phát triển các Hạ tầng kỹ thuật viễn thông và công nghệ thông tin. Trong 6 tháng cuối năm, EVNTPCBARIA tiếp tục tập trung để hoàn thành các mục tiêu đề ra theo chủ đề năm 2021 “chuyển đổi số trong EVN”.

 

 

Mạnh Hùng