Thêm doanh nghiệp Việt thoát thuế chống bán phá giá lên cá tra, basa khi xuất sang Hoa Kỳ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 17 (POR17) cho giai đoạn 1/8/2019 - 31/7/2020 đối với cá tra, basa của Việt Nam.

Trong đợt rà soát hành chính này, DOC tiến hành rà soát 35 công ty xuất khẩu cá tra, basa và lựa chọn Công ty Cổ phần Thủy sản Nha Trang (NTSF) và Công ty Cổ phần Hải sản East Sea (East Sea Seafoods Joint Stock Company - ESS) để yêu cầu trả lời bản câu hỏi điều tra. Ngoài ra, DOC cũng xác định Công ty Cổ phần Trang trại xanh (Green Farms) đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất riêng rẽ.

Kết quả rà soát cuối cùng của DOC cho thấy công ty NTSF không bán phá giá nên sẽ không bị áp thuế chống bán phá giá, công ty ESS chịu mức thuế 3,87 USD/kg, Công ty Green Farms được hưởng mức thuế 1,94 USD/kg. Các công ty còn lại tiếp tục bị áp mức thuế chống bán phá giá là 2,39 USD/kg như các kỳ rà soát trước đó.

Như vậy, hiện nay có khoảng 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam không bị áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ, trong đó có một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn như Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty Cổ phần Nam Việt, Công ty Cổ phần Thủy sản Nha Trang,

Theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong năm 2021, Việt Nam xuất khẩu khoảng 370,6 triệu USD cá tra, cá basa sang Hoa Kỳ, tăng hơn 50% so với năm 2020. 

“Như vậy, mặc dù cá tra của Việt Nam đã bị Hoa Kỳ điều tra, áp thuế chống bán phá giá từ năm 2003, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu, các cơ quan có liên quan của Việt Nam với cơ quan điều tra của Hoa Kỳ mà các doanh nghiệp Việt Nam đều đạt được kết quả tương đối thuận lợi và duy trì tăng trưởng xuất khẩu vào Hoa Kỳ”, đại diện Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương nhận định.

Hiện nay, DOC đang tiến hành rà soát POR18 cho giai đoạn 1/8/2020 - 31/7/2021. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và phía Hoa Kỳ để xử lý các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trong vụ việc.

Thy Thảo