Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Cải cách hành chính hướng tới giải phóng nguồn lực

Là một trong hai Bộ cắt giảm nhiều nhất các điều kiện kinh doanh trong năm 2019, bước sang năm 2020, Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục thực hiện các hoạt động cải cách hành chính xuất phát từ tiếng nói thực tiễn của người dân và doanh nghiệp, nhằm giải phóng tối đa mọi nguồn lực của xã hội, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Thái Linh - Thy Thảo

Video khác