Doanh nghiệp Cơ khí đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ

Trong thời gian tới, Nhà nước cần tiếp tục có những chính sách mạnh mẽ khuyến khích phát triển sản xuất các loại vật liệu chế tạo đồng thời lựa chọn phát triển có trọng điểm các ngành hạ nguồn đi kèm với khuyến khích phát triển CNHT cho những lĩnh vực đó.
Tạp chí Công Thương

Video khác