Lời giải cho bài toán nhân lực ngành khuôn mẫu tại Việt Nam

Giá trị ngành công nghiệp khuôn mẫu tại Việt Nam hiện ước đạt khoảng trên 1 tỷ USD/năm, với tỷ lệ tăng trưởng 18%, nhưng ẫn chưa thể bứt phát do đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, có thể làm chủ công nghệ hiện đại. Nhận thức được vấn đề này, Bộ Công Thương và Samsung đã sớm bắt tay, phối hợp xây dựng Dự án hợp tác đào tạo nhân lực khuôn mẫu Việt Nam, nhằm đào tạo 200 chuyên gia người Việt Nam cho công nghiệp khuôn mẫu Việt Nam trong 4 năm 2020 - 2023.
Thy Thảo, Nguyên Hà