Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp nội địa trong chuỗi cung ứng đa quốc gia

Theo điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới công bố, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với các hiệu ứng lan tỏa về công nghệ và quản lý, có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp tư nhân trong nước khi gia nhập các chuỗi cung toàn cầu.
Nguyên Hà, Thy Thảo

Video khác