Giữ chữ tín trong kinh doanh

Tỷ lệ thuận giữa mức độ giữ chữ tín với kết quả kinh doanh không do một đấng quyền năng nào chi phối, mà là quy luật của tự nhiên.
Thái Dương

Video khác