Những mô hình sản xuất hiệu quả cao ở huyện có 34 giáo xứ

Qua các mô hình sản xuất, nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ lớn, do giáo dân làm chủ, không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Linh Đan

Video khác