Việt Nam phối hợp cùng Amazon bán hàng toàn cầu

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, tới đây Cục xúc tiến thương mại sẽ phối hợp cùng với Amazon Global Selling về chương trình bán hàng toàn cầu của Amazon.

Ngày 14/1, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ tổ chức “Hội thảo Xúc tiến đầu tư công nghiệp và thương mại công nghệ cao” tại Hà Nội.

Hội thảo này sẽ bao gồm các nội dung nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp công nghệ cao gắn với định hướng phát triển kinh tế của các địa phương, kết nối các nhà đầu tư nước ngoài với các địa phương, khu công nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ cao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, 

Cục xúc tiến thương mại cho biết, cơ quan này cũng đang có nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu và phát triển thương hiệu thông qua thương mại điện tử, đặc biệt tới đây Cục xúc tiến thương mại sẽ phối hợp cùng với Amazon Global Selling về chương trình bán hàng toàn cầu của Amazon. 

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại cho biết, sau 30 năm thúc đẩy đầu tư, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng và đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Việt Nam đã và đang thực hiện chủ trương hợp tác FDI có ưu tiên, chọn lọc gắn với mục tiêu nâng tầm trình độ nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế tự chủ. Do đó, cần lựa chọn trong tiếp nhận đầu tư, tập trung khuyến khích công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững./.

Hằng Trần (Bnews)