Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Bám sát thực tiễn doanh nghiệp để có các gói hỗ trợ, chính sách kịp thời

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sáng nay (9/5), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đưa ra loạt giải pháp của Bộ Công Thương nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì chuỗi cung ứng, nguồn cung cho sản xuất trong nước cũng như khơi thông thị trường, bảo đảm đầu ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sáng nay (9/5), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, thời gian vừa qua, tình huống rất nhiều khó khăn và áp lực đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như đối với phát triển kinh tế đất nước. Dù vậy, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực chủ động trong không chỉ vượt qua khó khăn mà còn gia tăng trách nhiệm xã hội đối với người dân, người lao động.

“Chúng tôi đánh giá rất cao những tinh thần này của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp và ngày càng khó lường vì vậy trong giai đoạn mới hiện nay đòi hỏi ta phải có tâm thế mới, ứng phó mới.

Ngay từ đầu dịch bệnh, Bộ Công Thương đã chủ động thực hiện nhất quán và kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn và phòng chống dịch bệnh có hiệu quả theo đúng mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra.

Hàng loạt giải pháp của Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã phát huy được hiệu quả đóng góp cho việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì chuỗi cung ứng, nguồn cung cho sản xuất trong nước cũng như công tác khơi thông thị trường, bảo đảm sản xuất của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với bối cảnh mới, Bộ Công Thương cho rằng cần thực hiện 5 giải pháp để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường

Quyết liệt hơn nữa cắt giảm điều kiện kinh doanh

Thứ nhất, trọng tâm quan trọng là phải rà soát, đánh giá và bám sát thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực đặc thù để xác định rõ thách thức, áp lực, yêu cầu nhằm tiếp tục tồn tại vượt qua khó khăn.

Vì vậy, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chủ động phối hợp các Bộ, ngành và các Hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp để rà soát đánh giá thực trạng, cũng như khả năng thẩm thấu các gói hỗ trợ và các chính sách, cơ chế của Chính phủ để đánh giá mức độ, yêu cầu và hiệu quả của điều hành Chính phủ trong thời gian tới.

Thứ hai, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ cụ thể hơn cho doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh và quyết liệt hơn nữa cắt giảm điều kiện kinh doanh, hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong cơ hội tiếp cận thị trường cũng như hoạt động đầu tư sản xuất.

Đặc biệt trong đó là các dịch vụ công trực tuyến sẽ tiếp tục được đưa lên cấp độ 3 và cấp độ 4 ngay trong năm 2020. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh trong giai đoạn sau của Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục được thực hiện ngay trong năm 2020, hay Chính phủ điện tử, cấp C/O điện tử cũng như các thủ tục khác để hỗ trợ, minh bạch hóa và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ ngay.

Tại đầu cầu Bộ Công Thương có sự tham dự của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục thuộc Bộ
Tại đầu cầu Bộ Công Thương có sự tham dự của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục thuộc Bộ

Phát triển thị trường trong nước, khơi thông xuất khẩu

Thứ ba, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển thị trường trong nước, coi đây là nền tảng quan trọng để tạo thuận lợi, hỗ trợ cho kinh tế và thương mại trong năm 2020, cụ thể sẽ có 4 nhiệm vụ cần triển khai.

Một là, khơi thông thị trường thông qua thương mại điện tử và hạ tầng thương mại.

Hai là, rà soát cùng địa phương để tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng thương mại, tạo kích cầu lớn hơn, tạo động lực lớn hơn cho tăng trưởng phục vụ phát triển thị trường trong nước.

Ba là, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hiệu quả hơn nữa bằng việc tập trung quyết liệt cho những địa bàn, mặt hàng đang là điểm nóng.

“Về điểm này, rất cần địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và Bộ Công Thương để có những biện pháp và cơ chế đấu tranh hữu hiệu hơn nữa với hệ thống buôn lậu đang rất tinh vi và ngày càng xảo quyệt, phức tạp”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bốn là, phát triển thị trường trong nước thông qua gói kích cầu tập trung cho một số ngành hàng có nhu cầu và tiềm năng phát triển, đặc biệt gắn với đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các Hiệp hội ngành hàng xây dựng các gói chính sách để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, thị trường ngoài nước cũng được đặc biệt quan tâm trong nửa cuối năm 2020, như là một điểm nhấn tạo nên sức bật cho kinh tế Việt Nam nói chung và thương mại nói riêng.

Trong đó, thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Đông Bắc Á, ASEAN… sẽ là những thị trường trọng điểm cần có những khung khổ tổng thể để thực hiện phát triển nửa cuối năm 2020. Cụ thể, Bộ Công Thương cũng đang xây dựng các Đề án cụ thể phát triển cho từng khu vực, thị trường, ngành hàng ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát và khống chế thành công trên toàn thế giới.

“Chúng ta sẽ chủ động triển khai với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước”.

Trong đó, tập trung 4 nội dung: Mở cửa thị trường; Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại; Gắn kết với chuỗi cung ứng thị trường ngoài nước; Các hoạt động phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trong các vụ kiện tranh chấp cũng như phát triển bền vững tại thị trường này.

Tái cơ cấu chuỗi cung ứng 

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, tái cơ cấu chuỗi cung ứng là cơ hội đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thông qua các khung khổ hợp tác quốc tế cũng như những nội dung lớn trong chủ trương điều hành của Đảng, Chính phủ, chúng ta sẽ tập trung khai thác các Hiệp định thương mại tự do, các khung khổ hợp tác để xây dựng các chuỗi cung ứng mới thông qua các hoạt động đầu tư, thu hút đầu tư, liên kết đầu tư với các đối tác lớn trong hàng loạt các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo, từ đó tạo ra vị thế mới của doanh nghiệp Việt Nam trong các chuỗi cung ứng này.

Đồng thời, tiếp tục khai thác tốt cơ hội hợp tác mới từ các Hiệp định với EU (EVFTA), Hiệp định CPTPP vừa qua cũng như Hiệp định RCEP dự kiến hoàn tất và ký kết cuối năm nay, để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện những khung khổ hợp tác với các chuỗi cung ứng này, với các đối tác trong khu vực và trên thế giới.

Song song với đó, cần tiếp tục hoàn thiện các khung khổ chính sách thúc đẩy các cơ chế liên kết trong chuỗi cung ứng và tạo ra chuỗi cung ứng cả trong nước và quốc tế, cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công nghiệp, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về năng lượng, Nghị định 111 về công nghiệp hỗ trợ…

“Tất cả những nội dung này sẽ tạo nền tảng để chúng ta có chính sách và cơ chế cụ thể để thực hiện các chuỗi cung ứng này”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh kết luận.

Thy Thảo