Đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng xây đường hành lang ven biển Trà Vinh

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt quy mô đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe kết nối với tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre.
đường ven biển
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 168/QĐ - TTg phê duyệt đề xuất Dự án “Xây dựng tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” do UBND tỉnh Trà Vinh đóng vai trò  cơ quan chủ quản, sử dụng vốn vay của ADB.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt quy mô đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe kết nối với tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre qua hướng cầu vượt cửa Cung Hầu và cầu Cổ Chiên 2, đồng thời kết nối với tỉnh Sóc Trăng thông qua cầu Đại Ngãi với tổng chiều dài khoảng 60,7 km. Điểm đầu từ đường dẫn cầu cửa Cung Hầu tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành (nối tiếp với tuyến đường hành lang ven biển thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre) và được chia làm hai đoạn.

Điểm cuối đoạn thứ nhất giao với quốc lộ 53B, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải; điểm cuối đoạn thứ hai giao với đường dẫn vào cầu Đại Ngãi (quốc lộ 54), xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần. Dự án bao gồm các hạng mục xây dựng khoảng 56km đường ô tô cấp III đồng bằng và 33 cầu bê tông cốt thép, xây dựng cầu cửa Cung Hầu và đường dẫn kết nối với cầu Cổ Chiên 2…

Bên cạnh đó, Dự án còn góp phần nâng cao năng lực quản lý dự án, quy hoạch, quản lý hành lang kinh tế dọc theo các tuyến đường trong dự án nhằm dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế xanh thích ứng biến đổi khí hậu phù hợp với cam kết Paris.

Tổng mức đầu tư Dự án là 9.186,996 tỷ đồng, tương đương 388,9 triệu USD, trong đó vốn vay ADB là 284,323 triệu USD, tương đương 6.716,567 tỷ đồng; vốn đối ứng là 2.470,429 tỷ đồng, tương đương 104,577 triệu USD.

Đối với vốn vay ADB sẽ do Ngân sách trung ương cấp phát 90%, tỉnh Trà Vinh vay lại 10%; vốn đối ứng sẽ do tỉnh Trà Vinh tự cân đối, bố trí 100% từ ngân sách của tỉnh.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước Thủ tướng về nội dung báo cáo, đề xuất, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời hông báo với ADB về đề xuất Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, phối hợp với ADB lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

UBND tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về hiệu quả của Dự án; tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung đề xuất Dự án; chịu trách nhiệm thực hiện Dự án công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí và theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; bố trí đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng và hoàn thành Dự án theo tiến độ được phê duyệt.

Trà Vinh có hơn 65km chiều dài đường bờ biển; có 05/09 đơn vị hành chính cấp huyện nằm ven biển với tổng diện tích hơn 1.500km2, chiếm gần 65% diện tự nhiên toàn tỉnh.

Theo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2050, Trà Vinh là tỉnh phát triển cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có trung tâm kinh tế biển hiện đại và trung tâm năng lượng sạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối hiệu quả với vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Xã hội văn minh, hiện đại; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Về dịch vụ cảng biển, logistics, theo quy hoạch, Trà Vinh sẽ đầu tư phát triển dịch vụ cảng biển và logistics, khai thác có hiệu quả các loại hình vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển; nâng cấp hệ thống kho bãi, bảo quản hàng hóa, dịch vụ hậu cần, nhất là các bến cảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và chất lượng dịch vụ logistics; hình thành và phát triển Trung tâm logistics cấp tỉnh tại Khu kinh tế Định An.

Khánh Vy