Nâng cao quyền năng kinh tế cho nữ giới trong các hoạt động xúc tiến thương mại

Việc hợp tác với TFO Canada một lần nữa cho thấy chính sách quan tâm đến bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam, trong đó có việc tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Ngày 1/6/2021, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và Tổ chức Xúc tiến thương mại TFO Canada đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác theo hình thức trực tuyến để triển khai các hoạt động nâng cao năng lực xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam do phụ nữ làm chủ giai đoạn 2021-2024.

Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tận dụng các cơ hội do hội nhập kinh tế mang đến, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong việc tham gia vào thị trường toàn cầu, tận dụng được các cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Canada nói riêng và thị trường quốc tế nói chung, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương) ký thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Xúc tiến thương mại Canada (TFO Canada) nhằm triển khai đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2021-2024.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Phụ nữ tham gia thương mại vì sự phát triển ổn định và bền vững” do TFO Canada thực hiện với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (GAC), được triển khai tại 24 quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Nâng cao quyền năng kinh tế cho nữ giới trong các hoạt động xúc tiến thương mại
Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Phụ nữ tham gia thương mại vì sự phát triển ổn định và bền vững” do TFO Canada thực hiện 

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã tích cực tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và sâu rộng. Điều này giúp Việt Nam gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Cục trưởng Vũ Bá Phú cho rằng, trong quá trình hội nhập trên, lao động nữ đã và đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước với lực lượng hơn 50,2% dân số cả nước, khoảng 71% phụ nữ tham gia lực lượng lao động, cao hơn mức trung bình thế giới.

Đáng chú ý, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 25% doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, đã đóng góp to lớn trong việc tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Do vậy, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại khẳng định, việc quan tâm đến bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, trong đó có việc tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cần được coi là ưu tiên quan trọng trong phát triển kinh tế, phát huy các tiềm năng của phụ nữ, góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững và tiến bộ xã hội.

Nâng cao quyền năng kinh tế cho nữ giới trong các hoạt động xúc tiến thương mại

Nâng cao quyền năng kinh tế cho nữ giới trong các hoạt động xúc tiến thương mại

Nâng cao quyền năng kinh tế cho nữ giới trong các hoạt động xúc tiến thương mại
Việc hợp tác với TFO Canada một lần nữa khẳng định, việc quan tâm đến bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam, trong đó có việc tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Theo biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong giai đoạn từ năm 2021-2024, TFO Canada sẽ phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ trong lĩnh vực thực phẩm chế biến và phụ kiện dệt may tăng cường khả năng xuất khẩu, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại song phương, đa phương thế hệ mới đã ký kết để thâm nhập thị trường thế giới thông qua: các khóa đào tạo chuyên sâu về các định hướng bền vững như môi trường, bình đẳng giới, tiếp thị số/thương mại điện tử, phương pháp kinh doanh tốt, kỹ năng xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường,…

Bên cạnh đó, TFO Canada cũng sẽ phối hợp, tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành ở các thị trường tiềm năng, hoặc tham gia gian hàng trực tuyến của các hội chợ triển lãm quốc tế.

Cục trưởng Vũ Bá Phú cho rằng, đây là những hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao năng lực cho các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Cục Xúc tiến thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Canada với TFO Canada nói riêng và mạng lưới các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế nói chung.

Hạ An