Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cùng hưởng ứng Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam" năm 2020

Để lan tỏa thông điệp "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", hiện nay, website của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã đồng loạt đăng banner hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020.

Tiếp nối thành công của những năm trước và thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục giao Tạp chí Công Thương tổ chức, thực hiện Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam trên quy mô toàn quốc với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

Chương trình góp phần thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế: “Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Chương trình cũng là một trong những hoạt động chính nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa năm 2020 của Bộ Công Thương, góp phần khôi phục và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19.

tự hào hàng việt 2020
Website của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang treo banner hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020

Năm 2020, Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam" bao gồm các hoạt động: Lễ khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020 tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội; Hoạt động hưởng ứng kích cầu tiêu dùng, kết nối hàng Việt Nam; Hoạt động truyền hình Nhận diện hàng Việt Nam; Hội nghị Tổng kết Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động; Hoạt động truyền thông quảng bá, nhận diện hàng Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, hiện đại...

Để hưởng ứng Chương trình, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hỗ trợ kích cầu tiêu dùng nội địa, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương triển khai tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu hàng Việt Nam; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu/giới thiệu hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam tại các tỉnh/thành phố đến người tiêu dùng trên địa bàn trong tháng 7/2020.

Cùng với đó, vận động các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, phân phối tại địa phương thực hiện các hoạt động kích cầu mang tên “Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam” thông qua các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá; ưu tiên kinh doanh, trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm Việt Nam tại các địa điểm thuận tiện, hấp dẫn người tiêu dùng;

Đáng chú ý, vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối hàng Việt Nam treo băng rôn quảng bá, hình ảnh tuyên truyền “Tự hào hàng Việt Nam” trên website của đơn vị trong tháng 7/2020.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng vận động các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động cổ động, tuyên truyền thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn; tuyên truyền các chính sách khuyến khích, sản xuất tiêu dùng hàng Việt Nam; chia sẻ, đăng tải lại các nội dung tuyên truyền tại website chính thức http://nhandienhangvietnam.vn. Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động ý nghĩa của Chương trình thông qua website chính thức: http://nhandienhangvietnam.vn và Fanpage Tự hào hàng Việt (https://www.facebook.com/TuhaohangVietNam.vn).

Hiện nay, để hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Tự hào hàng Việt Nam” đến nhiều triệu người dân trên cả nước, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã và đang đồng loạt treo banner hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020.

tự hào hàng việt nam 2020
Website của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh treo banner hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020
tự hào hàng việt nam 2020
Website của Sở Công Thương Hà Nội treo banner hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020
tự hào hàng việt nam 2020
Website của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai treo banner hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020
tự hào hàng việt nam 2020
Website của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình treo banner hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020
tự hào hàng việt nam 2020
Website của Sở Công Thương Quảng Nam treo banner hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020
tự hào hàng việt nam
Website của Sở Công Thương Thái Nguyên treo banner hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020
TT