Sự phát triển của hoạt động ngân hàng phi truyền thống trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)

TÓM TẮT:

Bài viết tập trung phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của hoạt động ngân hàng phi truyền thống ở một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Sự phát triển của thị trường tài chính, cạnh tranh gia tăng, bãi bỏ quy định và tiến bộ công nghệ là những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng ngày càng lớn các hoạt động ngân hàng phi truyền thống của các nước.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, ngân hàng thương mại, phi truyền thống, cạnh tranh, tiến bộ công nghệ.

1. Giới thiệu về hoạt động ngân hàng phi truyền thống

Rogers (1998) cho rằng các hoạt động hoạt động ngân hàng phi truyền thống bao gồm tất cả các hoạt động tạo phí khác của các ngân hàng (NH), từ hoạt động bảo lãnh phát hành đến quản lý tiền mặt và dịch vụ lưu ký, chẳng hạn như: quản lý tài sản, thu đổi ngoại tệ, các dịch vụ liên quan đến tài khoản thương mại.

DeYoung and Rice (2004) cho rằng, nguồn gốc của thu nhập trong ngành NH đến từ việc các NH đã tận dụng lợi thế của việc nới lỏng luật pháp để tạo ra một lượng thu nhập đáng kể từ các hoạt động phi truyền thống như NH đầu tư, môi giới chứng khoán, đại lý bảo hiểm và bảo lãnh và bán quỹ tương hỗ.

Pozsar et al. (2010) chỉ ra rằng các hoạt động hoạt động NH phi truyền thống, chẳng hạn như các hoạt động liên quan đến chứng khoán hóa, NH đầu tư, phí tư vấn, đầu tư mạo hiểm và các công cụ phái sinh không phòng ngừa rủi ro, hoàn toàn khác biệt với hoạt động NH truyền thống, tức là hoạt động nhận và cho vay tiền gửi.

Tóm lại, hoạt động NH phi truyền thống là những hoạt động NH khác với hoạt động nhận tiền gửi và cho vay, được thực hiện theo quy định của pháp luật, mang lại nguồn thu nhập phi lãi là chủ yếu cho các NH.

2. Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của các hoạt động ngân hàng phi truyền thống ở một số quốc gia trên thế giới

2.1. Mỹ

Việc bãi bỏ quy định của ngành NH đã loại bỏ một loạt các hạn chế đã cản trở sự phát triển, hiệu quả của thị trường sản phẩm tài chính và kéo dài cuộc sống của hàng ngàn NH thương mại hoạt động kém và/hoặc dưới mức tối ưu. Ở Mỹ, bãi bỏ quy định đầu liên quan đến việc loại bỏ trần lãi suất cho phép các NH trả lãi suất thị trường cho người gửi tiền. Các NH dần dần từ bỏ việc định giá các sản phẩm tiền gửi bán lẻ và họ đền bù cho người gửi tiền bằng cách cung cấp một gói sản phẩm miễn phí (ví dụ: in séc, hộp ký gửi an toàn, séc du lịch) cho từng cá nhân.

Tiếp theo, việc bãi bỏ quy định ở cấp tiểu bang, mà đỉnh cao là Đạo luật Riegle-Neal năm 1994, đã loại bỏ các rào cản đối với việc mở rộng qua các ranh giới nhà nước. Các công ty NH nắm lấy sự tự do mới này bằng cách mua lại các NH để chuyển đổi thành các chi nhánh và mở chi nhánh mới ở các tiểu bang khác. Các NH mở rộng nhất về mặt địa lý đã phát triển đủ lớn để sử dụng có lợi nhuận các công nghệ cho vay tự động, khối lượng lớn dựa trên điểm tín dụng và chứng khoán hóa như một mô hình kinh doanh tạo ra một lượng lớn thu nhập phi lãi.

Thêm vào đó, Đạo luật Gramm-Leach-Bliley năm 1999 cho phép các NH mở rộng hơn nữa các hoạt động dịch vụ tài chính không liên quan đến các hoạt động NH truyền thống như đầu tư và bảo hiểm. Các công ty NH lớn đã tận dụng nhanh chóng luật này để mở rộng sang các hoạt động phi truyền thống.

Những tiến bộ trong công nghệ thông tin và truyền thông (ví dụ: Internet, ATM), công nghệ trung gian mới (ví dụ: chứng khoán hóa cho vay, chấm điểm tín dụng), giới thiệu và mở rộng các công cụ tài chính và thị trường (trái phiếu năng suất cao, giấy thương mại, phái sinh tài chính) góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển của hoạt động NH phi truyền thống. Các NH đạt được quy mô sử dụng các công nghệ mới này hiệu quả hơn và sự cạnh tranh gia tăng do việc bãi bỏ quy định đã cung cấp cho các NH những động lực để áp dụng và điều chỉnh các công nghệ mới này mạnh mẽ hơn tạo ra nguồn thu nhập phi lãi, giảm nhấn mạnh thu nhập lãi tại các NH.

Rõ ràng là việc bãi bỏ quy định và tiến bộ công nghệ đã thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các NH và các tổ chức phi lợi nhuận. Các NH đã đáp ứng với những áp lực cạnh tranh này bằng cách cung cấp cho khách hàng một loạt các sản phẩm mới (phi truyền thống), cải thiện chất lượng các sản phẩm và dịch vụ dựa trên phí để họ bán giá cao hơn. Kết quả là các NH này đạt được hiệu quả về chi phí lẫn doanh thu.

2.2. Châu Âu

Việc bãi bỏ quy định của châu Âu và thực hiện thị trường duy nhất cho các dịch vụ tài chính, cùng với những tiến bộ công nghệ đã định hình thị trường NH EU trong những năm 1990. Các NH đã đáp ứng những thách thức đặt ra bởi môi trường hoạt động mới bằng cách phát triển các sản phẩm mới, các hình thức trung gian mới và các hoạt động dựa trên phí khác theo Casu and Girardone (2005). Do đó, hoạt động kinh doanh truyền thống cho vay tài chính bằng cách phát hành tiền gửi đã giảm do sự tăng trưởng đáng kể trong các hoạt động ngoại bảng.

Xu hướng giảm tập trung trong kinh doanh cho vay truyền thống có thể đã được bù đắp bởi xu hướng tăng sự tập trung trong kinh doanh NH phi truyền thống theo Maudos and De Guevara (2004). Việc tích hợp và tự do hóa thị trường tài chính và hệ thống thanh toán châu Âu đã gây áp lực đáng kể lên các hoạt động kinh doanh truyền thống của các NH. Để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng, các NH đã đa dạng hóa vào các hoạt động thu nhập phi lãi như bảo hiểm và bán quỹ tương hỗ, NH tư nhân và quản lý tài sản, tái thiết kế các chuỗi giá trị thông qua chứng khoán hóa các danh mục cho vay của họ, bancassurance và hoạt động ngoại bảng, tạo ra thu nhập từ phí và hoa hồng. Thu nhập phi lãi như một phần của tổng thu nhập của các NH EU đã tăng từ 28,3% năm 1992 lên 40,0% năm 2003, đạt đỉnh 50% vào năm 2000. Các nhóm NH đa dạng lớn thường kiếm được khoảng 50% thu nhập từ các hoạt động phi lợi nhuận theo Laeven and Levine (2007).

Do kết quả của sự đổi mới tài chính, các NH cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn bao giờ hết. Do đó, sự khác biệt giữa NH và các trung gian tài chính phi NH ngày càng mờ nhạt theo Zingales and Rajan (2003). Không còn nghi ngờ gì nữa, quá trình hội nhập châu Âu nói chung và việc tạo ra một thị trường NH riêng lẻ đã đóng góp đáng kể cho nhiều sự phát triển được nêu ở trên.

2.3. Tây Ban Nha

Theo Tortosa-Ausina (2003), việc bãi bỏ các quy định cũng được xem là lý do chính dẫn đến việc tăng trưởng của các hoạt động NH phi truyền thống ở Tây Ban Nha. Giai đoạn (1986 - 1997) là giai đoạn khá hỗn loạn ở Tây Ban Nha về việc bãi bỏ quy định, rõ ràng nhất là vào cuối những năm 1980, ngay sau khi sáp nhập vào Cộng đồng chung châu Âu trước đây, một số sáng kiến bãi bỏ quy định quan trọng nhất, như xóa bỏ các hạn chế đối với việc mở rộng địa lý của NH tiết kiệm, xu hướng hài hòa hóa quy định NH để điều chỉnh lại ngành NH theo Danthine et al. (1999).

Theo Kumbhakar et al. (2001), Danthine et al. (1999), hệ thống NH Tây Ban Nha là một trong những hệ thống NH được quản lý chặt chẽ nhất ở châu Âu về lãi suất, sự gia nhập, thành lập chi nhánh. Giới hạn gia nhập được nới lỏng từ sau năm 1992, bất kỳ NH nào được ủy quyền bởi quốc gia thành viên đều có thể cung cấp một loạt các dịch vụ NH ở bất kỳ nước EU nào, gọi là giấy phép NH duy nhất. Giới hạn thành lập chi nhánh đã được loại bỏ hoàn toàn vào năm 1989, kể từ đó, theo cách tương tự như ở Mỹ sau Đạo luật Riegle-Neal năm 1994, tất cả các NH (cả NH thương mại - NHTM và NH tiết kiệm - NHTK) có thể hoạt động bên ngoài khu vực quê nhà của họ. Điều này hình thành lại các NHTK, dẫn đến sự tham gia vào các quá trình mở rộng lãnh thổ bởi tất cả các NH nhỏ nhất (Fuentelsaz and Gomez, 2001, Fuentelsaz et al., 2002). Lãi suất cũng bị ảnh hưởng bởi tự do hóa và bởi các “tài khoản vĩ mô của chiến tranh” được kích hoạt bởi một trong những NHTM lớn nhất. Một số yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như những yêu cầu ảnh hưởng đến dự trữ, cũng được cải cách. Nếu năm 1990, cả NHTM và NHTK đều được yêu cầu giữ 19% tập hợp các khoản nợ của họ dưới dạng tiền gửi tại NH trung ương Tây Ban Nha thì đến năm 1992, mức này đã giảm xuống còn khoảng 5% và ngày nay chỉ còn 2%. Cuối cùng, các NHTK trước đây đã bị hạn chế nghiêm trọng hơn so với các NHTM tư nhân liên quan đến các vấn đề chuyên môn hóa thì ngày nay, về cơ bản họ có thể thực hiện các hoạt động tương tự.

Việc bãi bỏ quy định khác nhau này đã dẫn đến sự thành công lớn hơn của các NHTK trong việc giành thị phần bằng mức chi phí của các NHTM tư nhân (Kumbhakar et al., 2001). Phản ứng của các NH đối với hệ thống tài chính thay đổi không chỉ được phản ánh trong bảng cân đối kế toán mà còn trong các hoạt động ngoại bảng của họ. Điều này tăng lên khi các NH đa dạng hóa phạm vi sản phẩm để duy trì mức độ cạnh tranh, tăng cơ sở khách hàng, bù đắp thu nhập lãi giảm bằng cách chuyển sang các nguồn thu nhập khác dưới dạng phí và hoa hồng theo Bank (2000). Sự đa dạng hóa này bao gồm các dịch vụ liên quan đến các loại hình kinh doanh truyền thống (cam kết cho vay, bảo lãnh,…) và các hoạt động phái sinh.

2.4. Trung Quốc

Trung Quốc là một quốc gia khá đặc biệt vì rất ít thông tin về các hoạt động NH và đặc biệt là về nguồn thu nhập phi truyền thống của NH. Một khía cạnh thú vị của ngành NH Trung Quốc là các NH có cơ cấu sở hữu đa dạng và cách quản trị của họ khá khác biệt so với quản trị của các NH ở Mỹ. Ví dụ, một số NH thuộc sở hữu đa số của chính phủ trung ương và họ có thể bị áp lực phải tuân theo các mục tiêu của nó. Những mục tiêu này bao gồm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước (SOEs), điều này có thể có nghĩa là ít chú trọng đến việc phát triển kinh doanh phi truyền thống.

Mặc dù đã có những cải tiến đáng kể trong hệ thống pháp lý và khung thể chế của Trung Quốc, những phát triển này rất không đồng đều trên các khu vực khác nhau của đất nước. Trong giai đoạn 1998-2007, tỷ lệ trung bình của thu nhập phi truyền thống trên tổng thu nhập của các NH là 19,1%, thấp hơn nhiều so với con số được báo cáo cho các NH ở Mỹ và các NH ở các quốc gia khác theo Firth et al. (2016). Cũng trong nghiên cứu của Firth và các cộng sự năm 2016 đã chỉ ra rằng, các NH của Trung Quốc chỉ mở rộng các hoạt động phi truyền thống khi hoạt động kinh doanh truyền thống của họ có tỷ suất lợi nhuận thấp (NIM thấp).

NH Trung Quốc bắt đầu các hoạt động ngoại bảng (OBS), bắt nguồn từ các giao dịch ủy thác và các nới lỏng từ tháng 10 năm 1979 nhưng phải đến cuối những năm 1990, đặc biệt là sau khi Trung Quốc tham gia World Trade Organization (WTO), các hoạt động OBS của các NH thương mại của Trung Quốc mới mở rộng đáng kể. Tính đến năm 2013, tài sản có rủi ro của các hoạt động OBS đã vượt quá 7.000 tỷ RMB.

Bất chấp những cải cách, việc mở cửa hệ thống tài chính và những thành tựu quan trọng kể từ khi gia nhập WTO, ngành NH của Trung Quốc vẫn bị chi phối bởi các NH nhà nước lớn, cụ thể là các NH: NH công thương, NH xây dựng, NH trung ương (NH Nhân dân Trung Quốc) và NH nông nghiệp. Sự thống trị của các NH quốc doanh lớn ám chỉ sự cạnh tranh thấp trong ngành NH. Ngoài ra, ngành NH của Trung Quốc đang chịu sự can thiệp nghiêm ngặt của chính phủ cũng như các sản phẩm tiếp cận thị trường NH. Do đó, lợi nhuận của NH phụ thuộc vào lợi nhuận biên lãi ròng hơn là lợi nhuận phi lãi từ hoạt động OBS. So với kinh doanh trên bảng cân đối kế toán, quy mô hoạt động OBS của các NH Trung Quốc khá nhỏ, tính trung bình, tỷ lệ thu nhập của OBS trên tổng thu nhập của NH là hơn 15% trong những năm qua theo Hou et al. (2015).

2.5. Philippines

Tại Philippines, các NH được phân loại thành sáu loại chính: NH toàn cầu, NH thương mại, NH cho vay bất động sản và tiết kiệm, NH nông thôn, NH hợp tác và NH Hồi giáo. Năm 2005, chỉ riêng các NH thương mại và phổ thông đã chiếm 89,29%, 89,47% và 90% tổng tài sản, nợ phải trả và dư nợ cho vay và đầu tư, tương ứng của toàn bộ hệ thống NH Philippines theo Meslier et al. (2014). Các NH toàn cầu có thẩm quyền để thực hiện quyền hạn của một nhà đầu tư, ngoài các chức năng được ủy quyền cho một NH thương mại. Những số liệu này cho thấy các NH toàn cầu và thương mại là những người cho vay chính đối với cả hộ gia đình và tổ chức trong nước. Hành vi của họ nói chung định hình hệ thống NH và tác động đến nền kinh tế.

Sự ra đời của NH toàn cầu năm 1980 và tự do hóa tài chính đã mở đường cho những thay đổi trong cách thức kinh doanh của các NH Philippines. Cạnh tranh ngày càng tăng đã tạo ra động lực cho các NH thương mại đa dạng hóa hoạt động và tăng tỷ lệ hoạt động phi lợi nhuận theo Gochoco-Bautista, 1999). Các NH đã cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính rộng lớn hơn, bao gồm không chỉ mở rộng các khoản vay, mà còn bảo lãnh và phân phối chứng khoán, bán các khoản đầu tư, NH trực tuyến và các hoạt động hoa hồng và lệ phí.

NH trung ương Philipines - BSP cũng đã ra mắt một hệ thống thanh toán đẳng cấp thế giới có tên là PhilPaSS, tạo điều kiện thuận lợi thanh toán tổng thời gian thực của thanh toán tiền mặt liên NH giá trị lớn, giao dịch chứng khoán chính phủ và ngoại hối. Nhìn chung, những cải cách này tạo điều kiện cho các NH tham gia vào các hoạt động phi truyền thống như giao dịch chứng khoán.

3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Quá trình phát triển của hoạt động phi truyền thống ở các nước nói trên đã cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để có thể đẩy mạnh phát triển hoạt động NH phi truyền thống như sau:

Thứ nhất, vấn đề đầu tiên và cũng là điều kiện tiền đề đó chính là phát triển thị trường tài chính với sự có mặt của các định chế tài chính đa dạng từ NH đến phi NH. Điều này tạo ra sự cạnh tranh, buộc các NH phải thay đổi, thay vì chỉ cung ứng những hoạt động NH truyền thống.

Thứ hai, gia tăng cạnh tranh trong lĩnh vực NH cũng là yếu tố mang lại sự chuyển đổi từ hoạt động NH truyền thống sang phi truyền thống. Việc mở cửa, hội nhập về kinh tế không chỉ giúp các quốc gia đón nhận những cơ hội mới về nguồn vốn đầu tư, dòng chảy khoa học công nghệ, nguồn nhân lực có trình độ cao mà còn có cả những thách thức đến từ các tổ chức, tập đoàn lớn, mạnh trên thế giới. Hệ thống NH cũng đối mặt với những cơ hội, thách thức đó và sẽ phải tìm cách để tận dụng cơ hội cũng như vượt qua thách thức để có thể tồn tại và phát triển. Trường hợp của Trung Quốc là minh chứng rõ nét.

Thứ ba, hệ quả của việc phát triển thị trường tài chính và gia tăng cạnh tranh sẽ đòi hỏi cần có sự ra đời và điều chỉnh các quy định luật pháp để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các định chế tài chính. Chính sự thay đổi bao gồm bãi bỏ hoặc thêm mới các quy định về luật pháp không chỉ giúp thị trường hoạt động ổn định, mà còn giúp các NH nhận được quan tâm chú ý hơn từ các nhà quản lý, vì hệ thống NH luôn giữ vai trò then chốt trong hệ thống tài chính. Nhờ đó, hoạt động của các NH được điều chỉnh để ngày càng phát triển tốt hơn, góp phần thúc đẩy, hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế và toàn quốc gia.

Thứ tư, sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực NH cũng như công nghệ thông tin, truyền thông đã chứng minh là có tác động rất lớn đến sự phát triển các hoạt động NH phi truyền thống ở các nước trên thế giới. Công nghệ mới không chỉ giúp cung cấp các dịch vụ NH mới mà còn giúp làm mới các hoạt động NH truyền thống, từ đó cung ứng nhiều dịch vụ tiện ích cũng như đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng, thị trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 1. Aperghis, G. G. (2004). The Seleukid royal economy: The finances and financial administration of the Seleukid Empire, UK: Cambridge University Press.
 2. Banh, E. C. (2000). EU banks’ income structure. Other publications. Frankfurt am Main, Germany: European central bank.
 3. Berger, A. N., De young, R. & Udell, G. F. (2001). Efficiency barriers to the consolidation of the European financial services industry. European Financial Management, 7, 117-130.
 4. Casu, B. & girardone, C. (2005). An analysis of the relevance of off-balance sheet items in explaining productivity change in European banking. Applied Financial Economics, 15, 1053-1061.
 5. Danthine, J.-P., Giavazzi, F., Vives, X. & Von Thadden, E.-L. (1999). The future of European banking, UK: Centre for Economic Policy Research.
 6. Dermine, J. (2006). European banking integration: Don’t put the cart before the horse. Financial Markets, Institutions & Instruments, 15, 57-106.
 7. Deyoung, R. & Rice, T. (2004). Noninterest income and financial performance at US commercial banks. Financial Review, 39, 101-127.
 8. ECB (2005). EU Banking Structures, Frankfurt: European Central Bank.
 9. Firth, M., LI, W. & Shuye Wang, S. (2016). The growth, determinants, and profitability of nontraditional activities of Chinese commercial banks. The European Journal of Finance, 22, 259-287.
 10. Fuentelsaz, L. & Gomez, J. (2001). Strategic and queue effects on entry in Spanish banking. Journal of Economics & Management Strategy, 10, 529-563.
 11. Fuentelsaz, L., Gomez, J. & Polo, Y. (2002). Followers' entry timing: evidence from the Spanish banking sector after deregulation. Strategic Management Journal, 23, 245-264.
 12. Gochoco-Bautista, M. S. (1999). The past performance of the Philippine banking sector and challenges in the postcrisis period. Asian Development Bank (Ed.). Rising to the challenge in Asia: A study of financial markets, 10, 29-77.
 13. Goddard, J., Molyneux, P., Wilson, J. O. & Tavakoli, M. (2007). European banking: An overview. Journal of Banking & Finance, 31, 1911-1935.
 14. Hawkins, J. & Mihaljek, D. (2001). The banking industry in the emerging market economies: competition, consolidation and systemic stability: An overview. BIS papers, 4, 1-44.
 15. Hou, X., Wang, Q. & Li, C. (2015). Role of off-balance sheet operations on bank scale economies: Evidence from China's banking sector. Emerging Markets Review, 22, 140-153.
 16. Kumbhakar, S. C., Lozano-Vivas, A., Lovell, C. K. & Hasan, I. (2001). The effects of deregulation on the performance of financial institutions: The case of Spanish savings banks. Journal of money, credit and banking, 33(1), 101-120.
 17. Laeven, L. & Levine, R. (2007). Is there a diversification discount in financial conglomerates? Journal of financial economics, 85, 331-367.
 18. Maudos, J. N. & De Guevara, J. F. (2004). Factors explaining the interest margin in the banking sectors of the European Union. Journal of Banking & Finance, 28, 2259-2281.
 19. Meslier, C., Tacneng, R. & Tarazi, A. (2014). Is bank income diversification beneficial? Evidence from an emerging economy. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 31, 97-126.
 20. Orsinger, R. (1967). Banks of the World, London: Macmillan.
 21. Pozsar, Z., Adrian, T., Ashcraft, A. & Boesky, H. (2010). Shadow banking. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 458, 3-9.
 22. Rogers, K. E. (1998). Nontraditional activities and the efficiency of US commercial banks. Journal of Banking & Finance, 22, 467-482.
 23. Smith, Rosie and Staikouras, Christos and Wood, Geoffrey E. (2003), Non-Interest Income and Total Income Stability. Bank of England Working Paper No. 198, Cass Business School Research Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=530687 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.530687
 24. Tortosa-Ausina, E. (2003). Nontraditional activities and bank efficiency revisited: a distributional analysis for Spanish financial institutions. Journal of Economics and Business, 55, 371-395.
 25. Zingales, Luigi and Rajan, Raghuram G. (2003), Banks and Markets: The Changing Character of European Finance. NBER Working Paper No. w9595, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=391131

THE GROWTH OF NON-TRADITIONAL BANKING

ACTIVITIES IN THE WORLD AND LESSONS

FOR VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS

• NGUYEN THI THANH NHAN

Banking University of Ho Chi Minh City

ABSTRACT:

This paper analyzes the development of non-traditional banking operations in some countries around the world, thereby getting lessons for commercial banks in Vietnam. Thanks to the development of financial markets, the increase in competition, the deregulation and the technological advancement, non-traditional banking activities are booming in many countries.

The development of financial markets, increased competition, deregulation and technological advancement are the reasons for the increasing increase in non-traditional banking activities in countries.

Keywords: Banking, commercial banking, non-traditional, competitive, technological advancement.

[Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 26, tháng 11 năm 2020]